XI Niedziela Zwykła

Kochaj i przebaczaj jak Jezus. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych

Wstęp do liturgii

Każda Eucharystia przypomina nam o niezgłębionej tajemnicy miłości Boga do człowieka, który poświęcił swego Jednorodzonego Syna, aby przez Mękę na krzyżu wyzwolił nas z niewoli grzechu i otworzył nam bramy nieba. Msza święta jest aktualizacją tej tajemnicy, która miała miejsce na krzyżu. Eucharystia dla każdego chrześcijanina jest lekcją przebaczenia i miłości nieprzyjaciół. Tylko ten prawdziwie kocha, kto potrafi z całego serca wybaczyć winę swojemu bratu.

Za brak miłości i przebaczenia w naszych rodzinach i wszędzie tam gdzie się znajdujemy, przeprośmy Boga, abyśmy mogli zbliżyć się do źródła miłości i przebaczenia z czystymi sercami. 

Wstęp do liturgii słowa

W pierwszym czytaniu z Drugiej Księgi Samuela będziemy świadkami przyznania się przez Dawida do swojego grzechu. Wyznana wina daje mu życie  - przebaczenie. Przebaczenie i usprawiedliwienie zła popełnionego przez człowieka jest możliwe tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa, a nie przez uczynki Prawa. O przebaczeniu z wiary powie nam dzisiaj święty Paweł w drugim czytaniu. W Ewangelii według świętego Łukasza będziemy uczestnikami darowania wszystkich win kobiecie, która łzami żalu za swoje grzechy obmyła nogi Jezusa.

Niech dzisiejsza liturgia słowa Bożego nauczy nas przebaczenia naszym winowajcom. Abyśmy potrafili kochać i przebaczać tak jak Jezusa.

Modlitwa wiernych

Do Boga Ojca bogatego miłosierdzie skierujmy nasze prośby i błagania.

  1. Ojcze, który posłałeś na świat Jezusa Chrystusa, aby głosił Dobrą Nowinę o zbawieniu, ześlij potrzebne łaski Kościołowi, aby w tych trudnych czasach stawał się jeszcze silniejszy. Ciebie prosimy.
  2. Ojcze, któryś Syna swego ustanowił Królem królów, udziel daru roztropności rządzącym, aby byli nie tylko nauczycielami i kierownikami w kraju, ale przede wszystkim sługami prawdy. Ciebie prosimy.
  3. Ojcze, który powołałeś nas do życia, obdarz zdrowiem i potrzebnymi łaskami naszych rodziców, wychowawców i nauczycieli, którzy swoim poświęceniem i miłością uwrażliwiają ludzkie serca na piękno i dobro. Ciebie prosimy.
  4. Ojcze, który powołujesz do wieczności, daj zmarłym z naszych rodzin, bliskim, sąsiadom i przyjaciołom udział w życiu, które trwa wiecznie w królestwie zbawionych. Ciebie prosimy.
  5. Ojcze, którego opatrzność zawsze nam towarzyszy, umacniaj nas w walce z grzechem i spraw, abyśmy porzucili wszystko co nas oddala od Twojej miłości. Ciebie prosimy.

Panie, Ty najlepiej wiesz czego nam trzeba, udziel nam łask o które Ciebie prosimy, dodaj nam sił, abyśmy mogli godnie iść Twoją drogą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Przed prefacją

Za to, że Bóg bogaty w miłosierdzie przebacza ciągle nasz grzech, wyśpiewajmy pieśń dziękczynienia i uwielbienia, za niepojętą miłość ku rodzajowi ludzkiemu.

Przed rozesłaniem

Pokrzepieni i nakarmieni darami z nieba, idźmy w naszą codzienność z orędziem Bożej miłości i przebaczenia. Niech Boże błogosławieństwo uzdolni nas do miłości Jezusa, abyśmy również i my potrafili kochać i przebaczać tak jak Jezus.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
Pobieranie... Pobieranie...
« » Listopad 2020
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Pobieranie... Pobieranie...