VII Niedziela Zwykła

Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wprowadzenie do liturgii

Przed tygodniem liturgia przypomniała nam potrzebę pójścia drogą przykazań, które są prawdziwym wyzwoleniem człowieka. Dziś zaś mówi nam Pan, że pierwszym i największym z Jego przykazań jest przykazanie miłości. I to miłości nawet nieprzyjaciół. Nakaz miłości bliźniego znajdujemy w wielu religiach i systemach filozoficzno-etycznych, jednak miłość nieprzyjaciela głosi tylko chrześcijaństwo. Chrystus stawia to przykazanie na szczycie swej etycznej nauki. Chrześcijaninem jest więc dopiero ten, kto potrafi miłować nawet nieprzyjaciół. Ofiara Chrystusa, którą. przyszliśmy składać, daje nam tę niepojętą dla świata moc: miłowanie nieprzyjaciół.

Bóg jest naszym najlepszym i miłującym Ojcem. Przeprośmy Go za brak miłości, za zaniedbania w realizacji podstawowego przyka­zania chrześcijan.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Dzisiejsze słowo przypomni nam, że nasza miłość nie może ograni­czyć się tylko do bliskich i tych, którzy nas kochają, ale mamy nią ogarnąć także naszych wrogów, nieprzyjaciół i tych, którzy nas niszczą. Będziemy w stanie to czynić jedynie wówczas, gdy ten dar otrzymamy od Chrystusa. Dlatego teraz otwórzmy nasze serca na działanie Jego łaski, która przychodzi do nas w Jego słowie.

Modlitwa powszechna                                                        :

Miłość jest jedynym sprawdzianem autentycznej wiary, módlmy się więc do Boga, prosząc Go, aby wysłuchał nas zgromadzonych na tej Eucharystii, która objawia miłość, obiecuje ją i jej udziela.

  1. Módlmy  się  za  Kościół,  aby  głosił  przykazanie  miłości  i  ukazywał przebaczającą miłość Boga, R.   Wysłuchaj nas, Boże, który nas miłujesz.
  2. Módlmy się za naszych nieprzyjaciół i tych, którzy prześladują Kościół, aby odnaleźli dobro i zobaczyli w życiu chrześcijan, że Bóg przebacza.
  3. Módlmy się, aby wśród narodów znikła nienawiść i aby jeden naród nie rozwijał się kosztem drugiego.
  4. Módlmy się za skazanych i .pozbawionych praw, aby nie zwyciężyło ich zło, ale miłość i przebaczenie,
  5. Módlmy się za zmarłych (...), aby znaleźli u Boga przebaczenie i z miłością zostali przyjęci do grona zbawionych.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy umieli kochać i przebaczać, tak jak Ojciec przebacza nam nasze winy i jak On kocha nas grzeszni­ków.

Boże, który w Jezusie Chrystusie objawiłeś światu miłość nieprzyjaciół, wysłuchaj nas i spraw, byśmy kochali ludzi i przebaczyli naszym winowajcom, a tak osiągnęli podobień­stwo do Twego Syna i sami mogli dostąpić przebaczenia naszych win. Przez Chrystusa Pana naszego.

Przed prefacją

Dziękujmy Bogu za dar Jezusa Chrystusa, który uczy nas i daje nam przykład miłości nieprzyjaciół.

Przed rozesłaniem

Pamiętajmy w tym tygodniu o wołaniu Chrystusa: „miłujcie waszych nieprzyjaciół". Na trud chodzenia tą drogą błogosławi nas Bóg Wszech­mogący.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Październik 2021
N P W Ś C P S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama