Propozycje śpiewów - III Niedziela w Wielkim Poście

Uwzględniają czytania, antyfony mszalne i lokalne zwyczaje.

Pieśń na wejście:

Do Ciebie wznoszę serce me

Śpiew będący parafrazą Psalmu 25, który zawiera Antyfona na wejście: „Oczy moje są zwrócone ku Panu, * bo On uwalnia moje nogi z sidła. * Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, * bo jestem samotny i nieszczęśliwy”.

albo: Bądź mi litościw

Ta pieśń koresponduje z alternatywną Antyfoną na wejście: „Gdy zajaśnieje w was moja świętość, * zgromadzę was ze wszystkich krajów i wyleję na was wodę czystą, * i będziecie obmyci z wszelkich nieprawości waszych, * i dam wam ducha nowego” – choć jest parafrazą Psalmu 50 (a Antyfona to tekst z Księgi Ezechiela), niektóre zwrotki pieśni wprost nawiązują do obmycia i stworzenia nowego serca i ducha (szczególnie zwrotki 2. i 3.).

Pieśń na przygotowanie darów:

Dałeś nam przykład

Hymn Liturgii Godzin – nawiązuje do perykopy ewangelicznej i modlitwy nad darami (obmycie z grzechów, pokuta).

albo: Nawróć się, ludu

Pieśń mówi o pokutnych elementach Wielkiego Postu (post, nawrócenie, jałmużna), a także o „obmyciu się dziś żywą wodą”, co nawiązuje do Ewangelii.

Pieśń na Komunię:

Ludu kapłański

Można zaśpiewać wybrane zwrotki tej pieśni, szczególnie zwrotkę 6. („ożywcze źródło, dające łaskę […], żywa Wodo”), która wprost nawiązuje do Antyfony na Komunię: „Kto będzie pił wodę, którą Ja mu dam, * stanie się ona w nim źródłem wytryskającej ku życiu wiecznemu”.

albo: Nieskończona, najśliczniejsza

Piękna pieśń do Serca Pana Jezusa, która pasuje również w Wielkim Poście: zawiera delikatne akcenty pasyjne i pokutne, oraz niesie nadzieję zbawienia dla grzeszników, którzy nawracają się ku życiu wiecznemu.

albo: Witam Cię, witam

Pieśń eucharystyczna, nawiązująca do krzyża, na którym wisiało to samo Ciało, które jest uobecnione w Hostii – a także mówiąca o litości i miłości Bożej, pokoju i wykorzenieniu zła.

Dziękczynienie:

Dzięki Ci, Panie, za Ciało Twe i Krew

Pieśń dziękczynna; zwrotki mówią o uniżeniu człowieka, potrzebie uwolnienia go z grzechów, nawróceniu – dzięki misterium Eucharystii.

Zakończenie:

Krzyżu Chrystusa; Panie ,Ty widzisz

Nadal śpiewamy, na zakończenie Mszy w pierwszej części Wielkiego Postu, pieśni pasyjne (okresowe), bo taki jest charakter choćby nabożeństw tego czasu, czy ludowej pobożności.

albo: Niech żyje Jezus zawsze w sercu mym

Trzykrotnie powtórzone zdanie (w niektórych wariantach śpiewników są podane kolejne zwrotki), będące najważniejszym przesłaniem chrześcijańskim, które powinno być obecne w dążeniu każdego człowieka, wychodzącego ze Mszy świętej.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
« » Maj 2024
N P W Ś C P S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Pobieranie... Pobieranie...