X Niedziela Zwykła

Bóg miłosierny kocha i przebacza. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych

Wprowadzenie do liturgii

Bóg powołuje ludzi, by nieśli Jego miłość światu. Ofiara, którą składamy, ma być wyrazem naszego zaufania do Boga, znakiem ukochania prawdy o Bogu, który jest miłosierny i przebaczający. Przez nią Bóg nas uświęca, a my idąc w życie niesiemy ludziom najwyższe wartości dobra i życzliwy stosunek do wszystkich.

Akt pokuty

Miłość nasza podobna do chmur na świtaniu i do rosy, która prędko znika. Nim złożymy naszą dzisiejsza ofiarę, przeprośmy Boga za słabość naszej miłości wobec Niego i ludzi, aby dostąpić przebaczenia i szczerze wyrazić, że pragniemy kochać Go całym sercem.

  • Panie, który zasiadałeś do stołu z celnikami i grzesznikami, zmiłuj się nad nami.
  • Chryste, który pragniesz raczej miłosierdzia niż ofiary, zmiłuj się nad nami.
  • Panie, który nie przyszedłeś powołać sprawiedliwych, a grzeszników, zmiłuj się nad nami.

Wprowadzenie do liturgii słowa

W Starym Testamencie często bardziej ceniono składanie ofiar niż miłosierdzie i miłość. Bóg upominał swój naród przez proroków - tak jak usłyszymy to z Księgi Proroka Ozeasza. Chrystus potwierdził nawoływania proroków, gdy okazywał miłosierdzie i powoływał grzeszników, a nie przywiązanych do zewnętrznej pobożności faryzeuszów. Powołał On celnika Mateusza, jak niegdyś powołał Abrahama, który zaufał Bogu i przez swą wiarę został usprawiedliwiony oraz stał się ojcem wszystkich wierzących.

Modlitwa powszechna

Do Boga, który pragnie miłości bardziej niż ofiar, zanieśmy nasze modlitwy, znak naszej miłości wobec ludzi i znak zaufania wobec tego, który kocha i powołuje grzeszników.

  1. Za Kościół, aby objawiał ludziom Bożą miłość i niósł Boże przebaczenie. R. Boże miłosierny, wysłuchaj tej modlitwy.
  2. Za powołanych do służby Bożej, by jak Chrystus z miłością szli do grzeszników i potrzebujących pomocy.
  3. Za katolików, aby sprawując Pamiątkę Pana, byli wolni od rutyny, przyzwyczajenia i zewnętrznej tylko pobożności.
  4. Za wątpiących w Boże miłosierdzie, aby odnaleźli spokój sumienia i nadzieję przebaczenia grzechów.
  5. Za zmarłych, aby otrzymali życie i radość wieczną od Zbawiciela.
  6. Za nas samych, abyśmy kochali Boga za Jego miłość i przebaczenie, które okazuje nam przez tę ofiarę.

Wysłuchaj, Panie, naszych modlitw, okaż miłosierdzie i umocnij słabą miłość, abyśmy składając ofiarę, która ukazuje Twoją miłość, uczyli się kochać Ciebie całym swym sercem i przez całe życie. Przez Chrystusa Pana naszego.

Przed prefacją

Dziękujemy Bogu za jego miłość, za przebaczenie, jakie nam objawia w Chrystusie, który został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia.

Przed rozesłaniem

"Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają". Chrystus przyszedł do nas jako lekarz i Zbawiciel. On oczyszcza nas z win i umacnia naszą miłość. Bóg nas błogosławi, abyśmy starali się wypełnić na co dzień największe przykazanie miłości Boga i bliźniego.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
« » Lipiec 2024
N P W Ś C P S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Pobieranie... Pobieranie...