Papieskie intencje modlitewne na czerwiec 2011 r.

Ogólna: „Aby kapłani, zjednoczeni z Sercem Jezusa, zawsze byli prawdziwymi świadkami troskliwej i miłosiernej miłości Boga”. Misyjna: „Aby Duch Święty sprawił, że wiele osób w naszych wspólnotach pójdzie za głosem powołania misyjnego i będzie gotowych całkowicie poświęcić się szerzeniu królestwa Bożego”.

O tym, że każda posługa kapłańska „zawsze powinna być zakotwiczona w Sercu Jezusa i zgodnie z Nim przeżywana”, mówił Papież przed rokiem w homilii podczas Mszy na zakończenie Roku Kapłańskiego. Było to w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 11 czerwca 2010 r. „Bóg sam troszczy się o mnie, o nas, o ludzkość – powiedział Benedykt XVI. – Nie jestem pozostawiony samemu sobie, zagubiony we wszechświecie i w społeczeństwie, w których jesteśmy coraz bardziej zdezorientowani. On troszczy się o mnie. Nie jest Bogiem dalekim, dla którego moje życie niewiele się liczy”.

„Jest rzeczą wspaniałą i pocieszającą wiedzieć, że jest ktoś, kto mnie kocha i się o mnie troszczy – dodał Ojciec Święty. – Ale jeszcze ważniejsze jest to, że istnieje ten Bóg, który mnie zna, kocha i się o mnie troszczy. Bóg mnie zna, troszczy się o mnie. Ta myśl powinna nas naprawdę cieszyć. Pozwólmy, by ta radość głęboko przenikała nasze serce. Wtedy zrozumiemy także, co to znaczy, że Bóg chce, żebyśmy my, jako kapłani, na pewnym krótkim odcinku historii dzielili Jego troskę o ludzi. Jako kapłani chcemy być tymi, którzy jednocząc się z Nim w trosce o ludzi, otaczamy ich opieką, starając się, by konkretnie doświadczyli tej Bożej troskliwości” – mówił Papież do księży na zakończenie Roku Kapłańskiego.

Papieska intencja misyjna na czerwiec dotyczy powołań do posługi na misjach. Benedykt XVI poświęcił tej sprawie swe orędzie na 45. Światowy Dzień Modlitw o Powołania, obchodzony 13 kwietnia 2008 r. Przypomina w nim, że „tym, co «przynagla» apostołów, jest nieustannie «miłość Chrystusa». Jako wierni słudzy Kościoła, posłuszni działaniu Ducha Świętego, niezliczeni misjonarze od wieków szli w ślady pierwszych uczniów”.

Ojciec Święty przytacza swym orędziu na Dzień Powołań stwierdzenie Soboru Watykańskiego II z Dekretu o misyjnej działalności Kościoła Ad gentes: „Chociaż na każdym uczniu Chrystusa spoczywa zadanie szerzenia wiary w powierzonym mu zakresie, Chrystus Pan zawsze spośród uczniów powołuje tych, których sam chce, aby Mu towarzyszyli i aby mógł ich wysłać w celu głoszenia nauki narodom”. „Miłość Chrystusa – podkreśla Papież – należy głosić braciom czynami i słowami, całym swym życiem”. Cytuje dalej słowa swego poprzednika, bł. Jana Pawła II, z encykliki Redemptoris missio: „Szczególne powołanie misjonarzy na całe życie zachowuje w pełni swą moc: stanowi ono przykład misyjnego zaangażowania Kościoła, który zawsze potrzebuje poświęceń radykalnych i całościowych, nowych i śmiałych impulsów” (n. 66).

Przypomnijmy raz jeszcze intencje, które Benedykt XVI poleca naszym modlitwom w tym miesiącu. Ogólną: „Aby kapłani, zjednoczeni z Sercem Jezusa, zawsze byli prawdziwymi świadkami troskliwej i miłosiernej miłości Boga”. Oraz misyjną: „Aby Duch Święty sprawił, że wiele osób w naszych wspólnotach pójdzie za głosem powołania misyjnego i będzie gotowych całkowicie poświęcić się szerzeniu królestwa Bożego”.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
« » Luty 2021
N P W Ś C P S
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6
Pobieranie... Pobieranie...