Kalendarz ekumeniczno-miedzyreligijny

Środa 6 lutego 2019

Katolicy rzymscy:

4. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. matki naszej KSENI

Prawosławni:

święci dnia
▫ męcz. Anastazy Pers
▫ mniszka Ksenia rzymianka
▫ błog. Ksenia z Petersburga
▫ męcz. Jan z Kazania
▫ męcz. Felicjan z Italii, biskup
▫ męcz. Messalina
▫ męcz. Babylas z Sycylii
▫ męcz. Tymoteusz z Sycylii
▫ męcz. Agapiusz z Sycylii
▫ męcz. Paweł z Egiptu
▫ męcz. Pausyriusz z Egiptu
▫ męcz. Teodocjon z Egiptu
▫ mnich Macedoniusz z Syrii
▫ Filon, biskup Karpazji

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-

Objaśnienia skrótów użytych w kalendarzu:
- błogosławionego (-ej); bp - biskupa; ces - cesarza (-owej); d - diakona; dK - doktora Kościoła; dz - dziewicy; pr - prezbitera; kr - króla (-owej; -ewny; -ewicza); m - męczennika (-cy);
mis - misjonarza (-rki); mn - mnicha (-szki); o - opata; p - papieża; pust - pustelnika (-cy);
w - wdowy; z - zakonnika (-cy); zał - założyciela (-ki) zgromadzenia zakonnego.

« » Wrzesień 2019
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Pobieranie... Pobieranie...