Kalendarz ekumeniczno-miedzyreligijny

« » Czerwiec 2022
N P W Ś C P S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Poniedziałek 13 czerwca 2022

Katolicy rzymscy:

11. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. apostoł Hermesa

Prawosławni:

święci dnia
▫ męcz. Antoni z Wilna
▫ męcz. Atanazy z Brześcia, ihumen
▫ Cyryl, biskup Turowa
▫ Dionizy, biskup Połocka
▫ mnich Elizeusz z Ławryszewa
▫ Eufrozyna, ihumenia Połocka
▫ męcz. Eustachy z Wilna
▫ męcz. Gabriel z Zabłudowa
▫ męcz. Hermes z Komany
▫ męcz. Jan z Wilna
▫ Jerzy (Konisski), abp Mohylewa i Białorusi
▫ spraw. Julianna, księżna olszanska
▫ Laurencjusz, biskup Turowa
▫ Makary, ihumen Pińska
▫ mnich Marcin z Turowa
▫ Menas, biskup Połocka
▫ Rościsław, wlk. ks. Kijowa i Smoleńska
▫ Symeon, biskup Połocka
▫ spraw. Zofia, księżna słucka
▫ Jan z Kormy
▫ ap. Hermas

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-

Objaśnienia skrótów użytych w kalendarzu:
- błogosławionego (-ej); bp - biskupa; ces - cesarza (-owej); d - diakona; dK - doktora Kościoła; dz - dziewicy; pr - prezbitera; kr - króla (-owej; -ewny; -ewicza); m - męczennika (-cy);
mis - misjonarza (-rki); mn - mnicha (-szki); o - opata; p - papieża; pust - pustelnika (-cy);
w - wdowy; z - zakonnika (-cy); zał - założyciela (-ki) zgromadzenia zakonnego.

« » Czerwiec 2022
N P W Ś C P S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Pobieranie... Pobieranie...