Propozycje śpiewów - Msza wieczerzy Pańskiej

ExD – Exultate Deo, DN – Droga do Nieba, SK – Śpiewnik Siedleckiego wyd. XL, NT – Niepojęta Trójco, SL – Śpiewnik Liturgiczny TN KUL

Wejście:
A myśmy się chlubić powinni (ExD 355, DN 70.1, SK 134)
W krzyżu cierpienie (ExD 380, DN 532, SK 127, SL 158)
Krzyżu Chrystusa (ExD 366, DN 500, SK 105, NT tom II str. 281, SL 146)
Chwałą naszą jest Krzyż (ExD 361)
Kościół w antyfonie na wejście przewidzianej na Mszę Wieczerzy Pańskiej wzywa nas do skupienia uwagi na krzyżu Chrystusa, w którym jest nasze życie i zmartwychwstanie. Przez krzyż jesteśmy zbawieni i oswobodzeni. Dlatego wyśpiewajmy na wejście Jego pochwałę.
 
Obmycie nóg:
Przykazanie nowe daję wam (ExD 609, DN 299, SK 478, SL 183)
Miłujcie się wzajemnie (ExD 528, SK 201)
Miłość czyńcie i pokutę (ExD 341)
Ewangelia opowiadająca o obmywaniu nóg nosi dziś tytuł „Do końca ich umiłował”. Mszał zaś przewiduje na obrzęd obmycia nóg antyfony wzywające do wzajemnej miłości między uczniami Chrystusa. Wypada w tym miejscu zaśpiewać pieśni o tej cnocie i przykazaniu miłowania.
 
Przygotowanie Darów:
Ubi caritas est vera – greg. (ExD 245, SK 564, NT tom II str. 246, SL 184)
Gdzie miłość wzajemna i dobroć (ExD 506, DN 210, SK 513, SL 181)
Do zaśpiewania tych pieśni zachęca nas Mszał Rzymski.
 
Uczta Komunijna:
Twoja cześć, chwała (ExD 614, DN 679, SK 224, NT tom II str. 358, SL 295)
Jezusa ukrytego (DN 647, SK 196, SL 279)
Dzięki Ci Panie za Ciało Twe i Krew (NT tom II str. 350)
Tyś w wieczerniku Chlebem się stał (ExD 615, DN 021)
Dwie pierwsze zaproponowane pieśni, to tradycyjne i dobrze znane śpiewy, które idealnie pasują do dzisiejszego dnia – „On wie co udręczenie, On zna co smutku łzy”, „Dałeś Swe Ciało by krzyżowano i Krew Najświętszą, by ją przelano”. Z kolei dwie następne pieśni nawiązują do Antyfony na Komunię.
 
Uwielbienie:
Dziękujemy Ci Ojcze nasz (ExD 194, DN 317, SK 451, SL 029,030)
Ta starożytna pieśń idealnie odpowiada atmosferze oraz tajemnicy dnia. Śpiewając te słowa wspomnijmy także o milionach wiernych którzy gromadzili się na Mszach Świętych w ciągu dwóch tysięcy lat istnienia Kościoła.
 
Przeniesienie do kaplicy adoracji:
Sław języku Tajemnicę (ExD 610, DN 672, SK 135, SL 515.2)
Mszał Rzymski przewiduje ten właśnie śpiew na przeniesienie Ciała Chrystusa do kaplicy adoracji – Ciemnicy.
 
Adoracja w ciemnicy:
Ogrodzie oliwny (zw. 1 – 5) (ExD 375, DN 510, SK 113, SL 150)
Już Cię żegnam najmilszy Synu (zw. 1-3) (DN 539, SK 102)
Obie pieśni w swojej tematyce opowiadają o wydarzeniach wieczoru Wielkiego Czwartku.  Rozważajmy Ostatnią Wieczerzę, Modlitwę w Ogrójcu, pojmanie i sąd nad Jezusem.

 
«« | « | 1 | » | »»
« » Wrzesień 2021
N P W Ś C P S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama