Propozycje śpiewów - 21. niedziela zwykła

Św. Bartłomieja Apostoła :. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej :.

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA


Wejście:
Pokładam w Panu ufność mą (1-4)
Pójdź do Jezusa, do niebios bram (1-3)
W antyfonie na wejście słyszymy prośbę: "Nakłoń swe ucho i wysłuchaj mnie, Panie. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie. Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie". Odwołując się do jej treści, zaśpiewajmy w czasie procesji wejścia jedną z powyższych pieśni.

Przygotowanie Darów:
Przykazanie nowe daję wam (1-2)
W drugim czytaniu z listu świętego Pawła do Efezjan słyszeliśmy wezwanie do wzajemnej miłości, która powinna naśladować miłość Chrystusa i Kościoła. Składając na ołtarzu Pańskim dar chleba i wina śpiewajmy pieśń "Przykazanie nowe daję wam".

Komunia święta:
O, Panie, Ty nam dajesz (1-4)
Jam jest chleb życia (1-3)
Pierwsza antyfona na Komunię świętą głosi: "Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, Panie, a Ty dajesz im pokarm we właściwym czasie". Przyjmując pokarm duchowy, którym karmi nas Chrystus, śpiewajmy pieśń "O, Panie, Ty nam dajesz". Z kolei druga antyfona to słowa Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii: "Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym", dlatego można także wykonać śpiew "Jam jest chleb życia".

Uwielbienie:
Dzięki, o Panie, składamy (1-3)
Panie mój, cóż Ci oddać mogę? (1-4)
W kontekście drugie czytania, po Komunii świętej, możemy uwielbiać Boga Ojca śpiewem "Dzięki, o Panie, składamy", dziękując za pokarm dający życie oraz wzajemną miłość. Natomiast pieśń "Panie mój, cóż Ci oddać mogę?" koresponduje z psalmem responsoryjnym, w którym - wraz z psalmistą - zapewniamy Boga, iż będziemy Go błogosławić "po wieczne czasy".

Zakończenie:
Boże, w dobroci (1-4)
Z tej biednej ziemi (1-3)
Odnosząc się po raz kolejny do psalmu responsoryjnego oraz jego refrenu ("Wszyscy, zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry"), zakończmy liturgię śpiewem pieśni "Boże, w dobroci" lub "Z tej biednej ziemi", która nawiązuje do antyfony na wejście.

ŚWIĘTO ŚWIĘTEGO BARTŁOMIEJA, APOSTOŁA


Wejście:
Głoś Imię Pana (1-4)
Idźcie na cały świat i nauczajcie (1-3)
Rozważając antyfonę na wejście ("Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię, każdego dnia głoście Jego zbawienie. Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów"), liturgię dzisiejszego święta rozpocznijmy śpiewem "Głoś Imię Pana" lub "Idźcie na cały świat i nauczajcie".

Przygotowanie Darów:
Boże, zmiłuj się nad nami (1-2)
Psalmista wzywa nas do sławienia królestwa Bożego oraz dzieł Bożych. Warto zatem w czasie procesji z Darami wykonać psalm "Boże, zmiłuj się nad nami".

Komunia święta:
Pan wieczernik przygotował (1-4)
W nawiązaniu do antyfony komunijnej ("Przekazuję wam Królestwo, jak Mnie przekazał je mój Ojciec; abyście w Królestwie moim jedli i pili przy moim stole"), przyjąc Ciało i Krew Chrystusa, śpiewajmy "Pan wieczernik przygotował".

Uwielbienie:
Najwyższemu Panu chwała (z pieśni: Boże, lud Twój)
Odwołując się do treści psalmu responsoryjnego, po Komunii świętej uwielbiajmy dobrego Boga za dar Jezusa Chrystusa i śpiewajmy "Najwyższemu Panu chwała".

Zakończenie:
Weź w Swą opiekę nasz Kościół (1-3)
Kościół został zbudowany na fundamencie Apostołów. Kończąc liturgię święta świętego Bartłomieja, Apostoła, powierzajmy Matce Najświętszej nasz Kościół, Ojca świętego, biskupów, kapłanów i cały lud Boży.

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ


Wejście:
Jak szczęśliwa Polska cała (1-4)
Ze wzgórz Częstochowy (1-3)
"Gród Jego wznosi się na świętych górach, umiłował Pan bramy Syjonu bardziej niż wszystkie namioty Jakuba" - głosi antyfona na wejście. Dlatego Ofiarę Mszy świętej rozpocznijmy śpiewem "Jak szczęśliwa Polska cała" lub "Ze wzgórz Częstochowy".

Przygotowanie Darów:
Dzisiaj pozdrawiamy, Maryjo Ciebie (1-3)
Zdrowaś Maryjo, Bogarodzico (1-2)
W nawiązaniu do wersetu przed Ewangelią: "Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami", w czasie procesji z Darami warto zaśpiewać jedną z powyższych pieśni.

Komunia święta:
Ave verum Corpus (1)
Bądźże pozdrowiona, Hostio (1-4)
Daj mi Jezusa, o Matko (1-3)
Witaj Chrystusowe Ciało (z pieśni: Boże, lud Twój)
"Wychwalając Maryję, wychwalamy Jezusa, który uczynił Jej wielkie rzeczy" (ks. S. Hartlieb). Dlatego w czasie Komunii świętej śpiewajmy jedną z zaproponowanych pieśni.

Uwielbienie:
Dzięki, o Boże Ojcze (1-9)
"Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty..." - dziękujmy za dar Jezusa Chrystusa, śpiewając pieśń "Dzięki, o Boże Ojcze".

Zakończenie:
Maryjo, Królowo Polski (3x)
Z dawna Polski Tyś Królową (1-3)
Usłysz Bożej Matki głos (1-3)
Na zakończenie liturgii zaśpiewajmy pieśni, w których oddajemy cześć Maryi, Królowej Polski. Można także śpiewać "Usłysz Bożej Matki głos", odnosząc się tym samym do Ewangelii o weselu w Kanie Galilejskiej.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Sierpień 2022
N P W Ś C P S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama