Czytania mszalne Kościoła rzymskokatolickiego

na święta i uroczystości

  • 15 sierpnia

   Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny


   Msza w dzień


   PIERWSZE CZYTANIE

   Niewiasta obleczona w słońce

   Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

   Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab

   Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

   Ukazał się też inny znak na niebie: Oto wielki Smok ognisty, ma siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach siedem diademów. Ogon jego zmiata trzecią część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić Niewiastą, ażeby skoro tylko porodzi, pożreć jej Dziecko.

   I porodziła Syna - mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga.

   I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: „Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca”.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 45,7.10-12.14-15

   Refren: Stoi Królowa po Twojej prawicy.

   Tron Twój, Boże, trwa na wieki,
   berłem sprawiedliwym berło Twego królestwa.
   Córki królewskie wychodzą na spotkanie z Tobą,
   królowa w złocie z Ofiru stoi po Twojej prawicy.

   Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha,
   zapomnij o swym ludzie, o domu twego ojca.
   Król pragnie twego piękna,
   on twoim panem, oddaj mu pokłon.

   Córa królewska wchodzi pełna chwały,
   odziana w złotogłów.
   W szacie wzorzystej prowadzą ją do króla,
   za nią prowadzą do ciebie dziewice, jej druhny.

   DRUGIE CZYTANIE

   W Chrystusie wszyscy będą ożywieni

   Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

   1 Kor 15,20-26

   Bracia:

   Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc.

   Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć.

   Oto słowo Boże

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ   Alleluja, alleluja, alleluja

   Maryja została wzięta do nieba,
   radują się zastępy aniołów.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Bóg wywyższa pokornych

   Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

   Łk 1,39-56

   W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.

   Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:

   „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.

   Wtedy Maryja rzekła:

   Wielbi dusza moja Pana,
   i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.
   Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
   Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
   wszystkie pokolenia.
   Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
   Święte jest imię Jego.
   A Jego miłosierdzie na pokolenia i pokolenia
   Nad tymi, którzy się Go boją.
   Okazał moc swego ramienia,
   rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
   Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
   Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
   Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
   pomny na swe miłosierdzie.
   Jak obiecał naszym ojcom
   Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

   Oto słowo Pańskie
«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Czerwiec 2021
N P W Ś C P S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Pobieranie... Pobieranie...