Czytania mszalne Kościoła rzymskokatolickiego

na święta i uroczystości

  • 9 sierpnia

   Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), męczennicy, współpatronki Europy


   PIERWSZE CZYTANIE

   Na pustynię ją wyprowadzę

   Czytanie z Księgi Ozeasza

   Oz 2,16b.17b.21-22

   Na pustynię chcę ją wyprowadzić i mówić jej do serca. I będzie Mi tam uległa jak za dni swej młodości, gdy wychodziła z egipskiego kraju. I poślubię cię sobie na wieki, poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. Poślubię cię sobie przez wierność, a poznasz Pana.

   Oto słowo Boże


   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 45, 11-12. 14-17

   Refren: Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha

   Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha,
   zapomnij o swym ludzie, o domu twego ojca.
   Król pragnie twego piękna,
   on twoim panem, oddaj mu pokłon.

   Córa królewska wchodzi pełna chwały,
   odziana w złotogłów.
   W szacie wzorzystej prowadzą ją do króla,
   za nią przywodzą do ciebie dziewice, jej druhny.

   Z weselem je wiodą i w uniesieniu,
   wkraczają do królewskiego pałacu.
   Synowie twoi zajmą miejsce twoich ojców,
   ustanowisz ich książętami na całej ziemi.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ   Alleluja, alleluja, alleluja

   Przyjdź, oblubienico Chrystusa, przyjmij wieniec,
   który Pan przygotował dla ciebie na wieki.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Przypowieść o dziesięciu pannach

   Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

   Mt 25, 1-13

   Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: "Podobne jest królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły ze sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły.

   Lecz o północy rozległo się wołanie: «Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!» Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: «Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną». Odpowiedziały roztropne: «Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie». Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec: te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: «Panie, panie, otwórz nam». Lecz on odpowiedział: «Zaprawdę powiadam wam, nie znam was».

   Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny".

   Oto słowo Pańskie

   lub

   EWANGELIA

   Konieczność wyrzeczenia

   Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

   Mt 16,24-27

   Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.

   Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?

   Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania".

   Oto słowo Pańskie
«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Czerwiec 2021
N P W Ś C P S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Pobieranie... Pobieranie...