Czytania mszalne Kościoła rzymskokatolickiego

na święta i uroczystości

  • 6 sierpnia

   Święto Przemienienia Pańskiego


   PIERWSZE CZYTANIE

   Wieczne panowanie Syna Człowieczego

   Czytanie z Księgi proroka Daniela

   Dn 7,9-10.13-14

   Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła - płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał od Niego. Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi.

   Patrzałem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 97,1-2.5-6.9

   Refren: Pan wywyższony króluje nad ziemią

   Pan króluje, wesel się, ziemio,
   radujcie się, liczne wyspy!
   Obłok i ciemność wokół Niego,
   prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu.

   Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana,
   przed obliczem władcy całej ziemi.
   Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa,
   a wszystkie ludy widzą Jego chwałę.

   Ponad całą ziemię
   Tyś bowiem wywyższony
   i nieskończenie wyższy
   ponad wszystkich bogów.

   DRUGIE CZYTANIE

   Naoczni świadkowie wielkości Jezusa

   Czytanie z Drugiego listu świętego Piotra Apostoła

   2 P 1,16-19

   Najmilsi:

   Nie za wymyślonymi bowiem mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale nauczaliśmy jako naoczni świadkowie Jego wielkości.

   Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos Go doszedł od wspaniałego Majestatu: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”. I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na górze świętej.

   Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach.

   Oto słowo Boże

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Mt 17,5c

   Alleluja, alleluja, alleluja

   To jest mój Syn umiłowany,
   w którym mam upodobanie,
   Jego sluchajcie!

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA (roku A)

   Przemienienie Pańskie

   Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

   Mt 17,1-9

   Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego, Jana, zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: Twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło.

   A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”.

   Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”

   Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli.

   A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: „Wstańcie, nie lękajcie się”. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.

   A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: „Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie”.

   Oto słowo Pańskie


   EWANGELIA (roku B)

   Przemienienie Pańskie

   Słowa Ewangelii według świętego Marka

   Mk 9,2-10

   Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła.

   I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.

   Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni.

   I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.

   I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa.

   A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych.

   Oto słowo Pańskie

   EWANGELIA (roku C)

   Przemienienie Pańskie

   Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

   Łk 9,28b-36

   Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić.

   Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe.

   A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie.

   Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwóch mężów, stojących przy Nim.

   Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr rzekł do Jezusa: „Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy tamci weszli w obłok.

   A z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie”. W chwili gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam.

   A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli.

   Oto słowo Pańskie
«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Czerwiec 2021
N P W Ś C P S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Pobieranie... Pobieranie...