Czytania mszalne Kościoła rzymskokatolickiego

na święta i uroczystości

  • 26 sierpnia

   Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej


   PIERWSZE CZYTANIE

   Maryja stolicą mądrości

   Czytanie z Księgi Przysłów

   Prz 8,22-35

   Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, przed swymi czynami, od dawna, od wieków jestem stworzona, od początku, nim ziemia powstała.

   Jestem zrodzona, gdy jeszcze bezmiar wód nie istniał ani źródła, co wody tryskają, i zanim góry stanęły. Poczęta jestem przed pagórkami, nim ziemię i pola uczynił, początek pyłu na ziemi.

   Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty pod ziemię. Ja byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim, igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich.

   Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie, szczęśliwi, co dróg moich strzegą. Przyjmijcie naukę i stańcie się mądrzy, pouczeń moich nie odrzucajcie. Błogosławiony ten, kto mnie słucha, kto co dzień u drzwi moich czeka, by czuwać u progu mej bramy, bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana.

   Oto słowo Boże.

   albo:

   PIERWSZE CZYTANIE

   Góra świątyni Pana

   Czytanie z Księgi proroka Izajasza

   Iz 2,2-5

   Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pana stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki.

   Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: „Chodźcie, wstąpmy na Górę Pana do świątyni Boga Jakuba. Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo Prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pana z Jeruzalem”.

   On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny.

   Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pana.

   Oto słowo Boże.

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 48,2-3.9-11.13-15

   Refren: Tyś wielką chlubą naszego narodu.

   Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały
   w mieście naszego Boga.
   Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie,
   radością jest całej ziemi.

   Cośmy słyszeli, to zobaczyliśmy
   w mieście Pana Zastępów,
   w mieście naszego Boga;
   Bóg je umacnia na wieki.

   Rozważamy, Boże, Twoją łaskawość
   we wnętrzu Twojej świątyni.
   Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja
   sięga po krańce ziemi.
   Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.

   Obejdźcie dokoła Syjon,
   policzcie jego wieże.
   By powiedzieć przyszłym pokoleniom,
   że Bóg jest naszym Bogiem na wieki.

   DRUGIE CZYTANIE

   Bóg zesłał swojego Syna zrodzonego z niewiasty

   Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów

   Ga 4,4-7

   Bracia:

   Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: „Abba, Ojcze”. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.
   Oto słowo Boże

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Łk 1,28

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
   błogosławionaś Ty między niewiastami.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Wesele w Kanie Galilejskiej

   Słowa Ewangelii według świętego Jana

   J 2,1-11

   W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa.

   Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”.

   Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja”.

   Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.

   Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary.

   Rzekł do nich Jezus: „Napełnijcie stągwie wodą”. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. Ci zaś zanieśli.

   A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”.

   Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

   Oto słowo Pańskie
«« | « | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Czerwiec 2021
N P W Ś C P S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Pobieranie... Pobieranie...