Czytania mszalne Kościoła rzymskokatolickiego

na święta i uroczystości

  • 15 września

   Najświętszej Maryi Panny Bolesnej (Wspomnienie obowiązkowe)


   PIERWSZE CZYTANIE

   Chrystus stał się przyczyną wiecznego zbawienia

   Czytanie z Listu do Hebrajczyków

   Hbr 5,7-9

   Chrystus podczas swojego życia doczesnego z głośnym wołaniem i płaczem zanosił gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości.

   A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 31, 2-3b.3c-4.5-6.15-16.20

   Refren: Wybaw mnie, Panie, w miłosierdziu swoim.

   Panie, do Ciebie się uciekam,
   niech nigdy nie doznam zawodu,
   wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej.
   Nakłoń ku mnie Twe ucho,
   pospiesz, aby mnie ocalić.

   Bądź dla mnie skałą schronienia,
   warownią, która ocala.
   Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą,
   kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.

   Wydobądź z sieci zastawionej na mnie,
   bo Ty jesteś moją ucieczką.
   W ręce Twoje powierzam ducha mego.
   Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.

   Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie,
   i mówię: „Ty jesteś moim Bogiem”.
   W Twoim ręku są moje losy,
   wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców.

   Jakże jest wielka dobroć Twoja, Panie,
   którą zachowałeś dla bogobojnych.
   Okazujesz ją tym, którzy uciekają się do Ciebie
   na oczach ludzi.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo,
   która bez śmierci wysłużyłaś palmę męczeństwa
   pod krzyżem Chrystusa.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Maryja pod krzyżem Jezusa

   Słowa Ewangelii według świętego Jana

   J 19,25-27

   Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.

   Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

   Oto słowo Pańskie

   albo:

   EWANGELIA

   Twoją duszę przeniknie miecz

   Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

   Łk 2,33-35

   Po przedstawieniu Jezusa w świątyni Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono.

   Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”.

   Oto słowo Pańskie
«« | « | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Czerwiec 2021
N P W Ś C P S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Pobieranie... Pobieranie...