Czytania mszalne Kościoła rzymskokatolickiego

na święta i uroczystości

  • 29 września

   Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała


   PIERWSZE CZYTANIE

   Zastępy aniołów służą Bogu

   Czytanie z Księgi proroka Daniela

   Dn 7,9-10.13-14

   Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła to płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał sprzed Niego. Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi.

   Patrzałem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.

   Oto słowo Boże

   Albo:

   PIERWSZE CZYTANIE

   Michał i jego aniołowie walczą z szatanem

   Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

   Ap 12,7-12a

   Nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki Smok, Wąż Starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie.

   I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: „Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych aż do śmierci. Dlatego radujcie się, niebiosa oraz ich mieszkańcy”.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 138,1-5

   Refren: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu.

   Będę Cię sławił, Panie, z całego serca,
   bo usłyszałeś słowa ust moich;
   Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów,
   pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

   I będę sławił Twe imię za łaskę Twoją i wierność,
   bo ponad wszystko wywyższyłeś Twoje imię i obietnicę.
   Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem,
   pomnożyłeś moc mojej duszy.

   Wszyscy królowie ziemi będą dziękować Tobie, Panie,
   gdy usłyszą słowa ust Twoich,
   i będą opiewać drogi Pana:
   „Zaprawdę, chwała Pana jest wielka”.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Por. Ps 103,21

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie,
   wszyscy słudzy, pełniący Jego wolę.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Ujrzycie aniołów Bożych

   Słowa Ewangelii według świętego Jana

   J 1,47-51

   Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: „Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”.

   Powiedział do Niego Natanael: „Skąd mnie znasz?”

   Odrzekł mu Jezus: „Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym”.

   Odpowiedział Mu Natanael: „Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela!”

   Odparł mu Jezus: „Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: «Widziałem cię pod drzewem figowym»? Zobaczysz jeszcze więcej niż to”.

   Potem powiedział do niego: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego”.

   Oto słowo Pańskie
«« | « | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Lipiec 2021
N P W Ś C P S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Pobieranie... Pobieranie...