Czytania mszalne Kościoła rzymskokatolickiego

na święta i uroczystości

  • 24 sierpnia

   Święto św. Bartłomieja, Apostoła


   PIERWSZE CZYTANIE

   Kościół zbudowany na fundamencie Apostołów

   Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

   Ap 21,9b-14

   Anioł tak się do mnie odezwał: „Chodź, ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka”.

   I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte, Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu.

   Miało ono mur wielki a wysoki, miało dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraela.

   Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od zachodu trzy bramy. A mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu apostołów Baranka.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 145,10-11.12-13ab.17-18

   Refren: Niech wierni Twoi sławią Twe królestwo.

   Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła
   i niech Cię błogosławią Twoi święci.
   Niech mówią o chwale Twojego królestwa
   i niech głoszą Twoją potęgę.

   Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę
   i wspaniałość chwały Twojego królestwa.
   Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków,
   przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.

   Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach
   i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
   Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,
   wszystkich wzywających Go szczerze.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   J 1,49b

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Nauczycielu, Ty jesteś Synem Bożym,
   Ty jesteś Królem Izraela.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu

   Słowa Ewangelii według świętego Jana

   J 1,45-51

   Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: „Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu”.

   Rzekł do niego Natanael: „Czyż może być co dobrego z Nazaretu?”

   Odpowiedział mu Filip: „Chodź i zobacz”.

   Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: „Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”.

   Powiedział do Niego Natanael: „Skąd mnie znasz?”

   Odrzekł mu Jezus: „Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym”.

   Odpowiedział Mu Natanael: „Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela!”

   Odparł mu Jezus: „Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: «Widziałem cię pod drzewem figowym»? Zobaczysz jeszcze więcej niż to”.

   Potem powiedział do niego: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego”.

   Oto słowo Pańskie
«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Czerwiec 2021
N P W Ś C P S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Pobieranie... Pobieranie...