Modlitwy z Orędzi papieskich na Światowe Dni Modlitw o Powołania

Do wykorzystania szczególnie w Pierwsze Czwartki Miesiąca i w Tygodniu Modlitw o Powołania

1. Paweł VI (1964).

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić rybakami dusz, pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych ludzi i uczyń ich swoimi naśladowcami i swoimi sługami. Spraw, by dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego dobra ustawicznie składasz na ołtarzach swoją Ofiarę. Ty, o Panie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi horyzonty, by dostrzegli cały świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości; spraw, by odpowiadając na Twoje wołanie przedłużali tu, na ziemi, Twoją misję, budowali Twoje Ciało Mistyczne - Kościół i byli solą ziemi i światłością świata.

2. Paweł VI (1978).

Oświeceni i zachęceni Twoim słowem, prosimy Cię, Panie, za tych, którzy odpowiedzieli na Twoje wezwanie i żyją nim obecnie. Za Twoich Biskupów, kapłanów i diakonów, a także za zakonników, Braci i Siostry, którzy poświęcili się Tobie, a ponadto za Twoich misjonarzy i za wielkodusznych świeckich, którzy działają w posługach ustanowionych lub uznanych przez Kościół św. Podtrzymuj ich w trudnościach, pocieszaj w cierpieniach, bądź z nimi w ich samotności, ochraniaj ich w prześladowaniach, umacniaj ich w wierności.

Prosimy Cię Panie, za tych, którzy co dopiero otwierają swoje dusze na Twoje wezwanie, albo przygotowują się do pójścia za nim. Niech Twoje Słowo ich oświeca, niech Twój przykład ich pociąga, niech twoja łaska ich prowadzi aż do wyższych święceń, do ślubów zakonnych, do powołań misyjnych.
Niech Twoje Słowo, Panie prowadzi ich wszystkich i podtrzymuje, by umieli kierować braćmi, radzić im i pomagać z tą samą siłą przekonania i miłości, którą Ty posiadasz, i której Ty sam możesz udzielać.

3. Jan Paweł II (1979).

Panie Jezu, który powołałeś tych, których chciałeś, powołaj wielu z nas do pracy dla Ciebie, do pracy z Tobą.
Ty, który oświeciłeś swoim słowem tych, których powołałeś, oświeć nas darem wiary w Ciebie.
Ty, który wspierałeś ich w trudnościach, pomagaj nam przezwyciężyć nasze trudności, trudności dzisiejszej młodzieży.
I jeżeli powołasz kogoś z nas, aby całkowicie poświęcił się dla Ciebie, niech Twoja miłość ogrzewa to powołanie od chwili jego powstania oraz da mu wzrost i wytrwanie aż do końca. Amen.

4. Jan Paweł II (1981).

Najdrożsi Bracia i Synowie, modlitwą naszą, szeroką jak świat, mocną niczym nasza wiara, wytrwałą jak miłość, którą Duch Święty wlał w nasze serca:
- wysławiajmy Pana, który uposażył swój Kościół darem Kapłaństwa, mnogością form życia konsekrowanego i niezliczoną liczbą innych łask dla zbudowania swego ludu i dla służenia ludzkości;
- dzięki składajmy Panu za to, że ciągle obdarza ludzi swymi powołaniami, na które w tych latach w rozmaitych częściach Kościoła odpowiadają liczni młodzi oraz inni z rosnącą ofiarnością;
- prosimy Pana, by przebaczył nam słabości i niewierności, które być może odstręczają inne osoby od odpowiedzi na jego wezwanie;
- prośmy gorąco, by duszpasterzom, zakonnikom i zakonnicom, misjonarzom i innym osobom konsekrowanym udzielił Pan darów mądrości, rady, roztropności w powoływaniu innych do całkowitej służby Bogu i Kościołowi; aby udzielił też rosnącej liczbie młodzieży, a także innym młodym, ofiarności i odwagi w udzielaniu odpowiedzi i w wytrwaniu.

5. Jan Paweł II (1982).

Panie Jezu, Dobry Pasterzu, który ofiarowałeś swoje życie po to, abyśmy wszyscy życie mieli, daj nam, rozproszonej po całym świecie wspólnocie wierzących, obfitość twego życia i uczyń nas zdolnymi do świadczenia o nim i do przekazywania go innym.
Panie Jezu, daj obfitość Twego życia wszystkim osobom Tobie poświęconym w służbie dla Kościoła. Spraw, ażeby znalazły szczęście w oddaniu siebie, aby - wielkoduszne w ofierze - były niestrudzone w wykonywaniu swej posługi; niech przykład ich otworzy inne serca na głos Twego wezwania i sprawi, by za nim poszły.
Panie Jezu, daj obfitość Twego życia rodzinom chrześcijańskim, ażeby były wytrwałe w wierze i służbie Kościołowi, przyczyniając się w ten sposób do rodzenia się i wzrastania nowych powołań.
Panie Jezu, daj obfitość Twego życia wszystkim ludziom, a zwłaszcza chłopcom i dziewczętom, których powołujesz do swej służby; oświecaj ich, gdy dokonują wyboru, wspieraj w trudnościach, umacniaj w wierności. Obdarz ich gotowością i odwagą, by tak jak Ty umieli dawać swoje życie po to, ażeby inni mieli życie.

 

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
« » Lipiec 2024
N P W Ś C P S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Pobieranie... Pobieranie...