IV Niedziela Adwentu

Z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wprowadzenie do liturgii

Boże Narodzenie już blisko. Dzisiaj ostatnia niedziela adwentowego oczekiwania. W tę niedzielę czcimy Maryję, przez którą Zbawiciel stał się człowiekiem. Spełniły się zapowiedzi proroków, gdy Służebnica Pańska przyjęła Słowo przedwieczne, które w Niej stało się Ciałem. Uczymy się także wiary od Józefa, który w każdej sytuacji potrafi powiedzieć Bogu "tak" i przez to staje się świadkiem spełniających się mesjańskich nadziei. Chrystus przychodzi także dzisiaj do nas w tej Eucharystii, przyjmijmy z wiarą Jego słowo i Jego Ciało, przygotujmy nasze serce na przyjście Syna Bożego, Potomka Dawida, Syna Maryi i naszego brata.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Przez usta Izajasza Bóg zapowiada przyjście Mesjasza. To proroctwo wypełniło się wtedy, gdy Maryja, pokorna Służebnica Pańska, przyjęła dar macierzyństwa. Tak spełniła się tajemnica zbawienia, którą Bóg objawił w Piśmie Świętym. Tak spełniają się wszystkie obietnice, jakie Bóg dał także i dla nas.

Modlitwa wiernych

Razem z Maryją i Józefem oczekując na przyjście Zbawiciela, zanieśmy do Boga naszą wspólną modlitwę, świadomi, że tylko od Niego przychodzi pomoc.

  1. Chrystus jest Mądrością, która wyszła z ust Najwyższego; prośmy za Kościół, by na całym świecie głosił tę prawdę i uczył tej mądrości, która przybywa, by nauczyć nas dróg roztropności.
  2. Chrystus jest obiecanym Potomkiem Jessego, znakiem dla wszystkich narodów; prośmy, aby przyszedł, by przynieść pokój, a wszystkich przywódców świata uczynił narzędziami swojego panowania.
  3. Chrystus jest Kluczem Dawida i otwiera drogi wolności i przebaczenia; prośmy, by przyszedł i przyniósł wyzwolenie grzesznikom.
  4. Chrystus jest Wschodem pełnym blasku u Słońcem sprawiedliwości; prośmy, by przyszedł i oświecił serca oraz umysły tych, którzy jeszcze Boga nie poznali.
  5. Chrystus jest Emmanuelem, nadzieją i ratunkiem dla wszystkich narodów; prośmy, by przyszedł do nas i sprawił w nas te cuda, które dokonały się w Maryi Dziewicy.

Wysłuchaj naszej modlitwy, Panie, który jesteś potężnym Zbawcą i w Maryi ukazałeś pełnię swojej miłości oraz piękno stworzenia, przemień i nas swoją mocą, byśmy się stali ludźmi wiary, pokory i miłości. Przez Chrystusa Pana naszego.


Przed prefacją

Otrzymawszy obietnice Bożego słowa, zbliżamy się do ołtarza, by złożyć dziękczynienie za wcielenie Chrystusa i za Maryję, która stała się Jego Matką. Z sercem przepełnionym wdzięcznością głośmy więc chwałę razem w chórami aniołów i świętych.

Przed rozesłaniem

Idźmy przygotować nasze serca i domy do wielkiego święta, aby godnie przyjąć nadchodzącego Emmanuela.


 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Sierpień 2022
N P W Ś C P S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama