Komentarze do Liturgii - 2. niedziela zwykła (B)

Powołanie pierwszych uczniów -
- odpowiedzcie na wasze powołanie


Wprowadzenie do liturgii

Wszyscy ludzie powołani są przez Pana Boga do określonych zadań. Każdy z nas musi więc rozpoznać swoje powołanie. Czego Bóg od nas wymaga? Gdzie chce, abyśmy głosili Jego chwałę? Rozpoznanie Jego woli jest ważne ze względu na współpracę, jaką proponuje nam Bóg. Otwórzmy nasze serca na działanie Jego łaski, która na pewno nam w tym pomoże. Zaczynając Najświętszą Ofiarę naszego Zbawiciela, przeprośmy Go za nasze przewinienia.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Dzisiejsza liturgia słowa mówi o powołaniu człowieka. W pierwszym czytaniu usłyszymy wezwanie skierowane do Samuela, który odpowiedział Bogu pełnym posłuszeństwem i gotowością: „Mów, Panie, bo sługa Twój słucha". W Ewangelii Jezus powołuje pierwszych uczniów, którzy znaleźli Mesjasza, zobaczyli, gdzie mieszka i tego dnia pozostali u Niego. Święty Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian przestrzega nas przed rozpustą, która jest grzechem przeciw własnemu ciału, a ono jest świątynią Ducha Świętego. Słuchajmy Chrystusa, który przychodzi teraz w Swoim słowie.

Modlitwa wiernych

Panie, nasz Mistrzu, Ty powołałeś Apostołów do pracy na niwie Kościoła, wejrzyj na nasze błagania:

  1. Jezu, Ty założyłeś Kościół na fundamencie Apostołów — chroń Swoje dzieło na całej ziemi.
    R. Wysłuchaj, Panie, błagań Twego ludu.
  2. Jezu, Ty powołałeś uczniów, alby szli za Tobą — miej w opiece tych, którzy dzisiaj głoszą Ewangelię.
  3. Jezu, Ty przekazałeś światu to, co otrzymałeś od Ojca — zachowaj w prawdzie tych, którzy są odpowiedzialni za przekaz informacji.
  4. Jezu, Ty litowałeś się nad chorymi — bądź przy tych, którzy od lat nie mogą się samodzielnie poruszać.
  5. Jezu, Ty wskrzeszałeś zmarłych do życia — daj życie wieczne ofiarom wojen, zamachów, katastrof i wypadków.
  6. Jezu, Ty karmisz nas Ciałem i Krwią Swoją — spraw, abyśmy z każdej Eucharystii wychodzili lepsi.

Panie, Ty zawsze wysłuchujesz modlitwy swego ludu. Ufamy, że i teraz nas nie opuścisz. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Przed prefacją


Dziękujmy Bogu za to, że nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, a także za to, że powołuje ciągle ludzi do pracy w Kościele.

Przed rozesłaniem

Wszyscy jesteśmy powołani. Zanieśmy błogosławieństwo Boga do naszych domów, zakładów pracy i szkół. Niech ono umacnia nas w powołaniu.


«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Sierpień 2022
N P W Ś C P S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama