XXIV Niedziela Zwykła

Chrystus wzywa do niesienia krzyża - idźmy za Nim. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.


Wprowadzenie do liturgii

Sam Jezus Chrystus zaprosił nas, abyśmy jako wspólnota parafialna w łączności z całym Kościołem powszechnym uroczyście święcili pamiątkę Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Dzisiaj Chrystus w liturgii słowa zapyta każdego z nas: kim jestem dla ciebie, człowieku XXI wieku? Niech nasza wiara w Jezusa Chrystusa nie wyraża się w słownych deklaracjach, ale w dobrych czynach codziennego życia. Za to, że nie zawsze mamy odwagą przyznać się do Chrystusa, przeprośmy teraz naszego Ojca.

Wprowadzenie do liturgii słowa

W pierwszym czytaniu prorok Izajasz kreśli obraz prawdziwego Sługi Bożego, którego Jahwe wspiera nawet wśród prześladowań. Apostoł Jakub w drugim czytaniu powie nam, że wiara bez uczynków jest martwa. W Ewangelii zaś Jezus zapyta nas: „A wy za kogo mnie uważacie?". Wraz ze św. Piotrem odpowiemy: „Ty jesteś naszym Panem i Bogiem - Zbawicielem". Skorzystajmy z Bożego zaproszenia i zasiądźmy do stołu słowa.

Modlitwa powszechna

Zjednoczeni z całym Kościołem powszechnym módlmy się w intencjach świata i własnych.

  1. Za Kościół święty, aby wokół Jezusa i Jego Krzyża gromadził wszystkich ludzi oddalonych od Niego.
    R. Wysłuchaj, Panie, błagania swych wiernych.
  2. Za papieża Franciszka, aby jego pielgrzymka na Węgry i Słowację umocniła w wierze tamtejsze Kościoły.
  3. Za wszystkich chrześcijan, aby karmiąc się słowem i Ciałem Chrystusa czerpali siłę do świadczenia o Nim w życiu.
  4. Za tych, którzy utracili łaskę wiary, aby mogli jeszcze raz spotkać Chrystusa i powrócić do wspólnoty wierzących.
  5. Za chorych i cierpiących, aby szli za Panem dźwigając krzyż swych codziennych doświadczeń.
  6. Za zmarłych, aby dostąpili łaski miłosierdzia od naszego Zbawiciela — Jezusa Chrystusa.
  7. Za nas samych, abyśmy swoją przynależność do Chrystusa potwierdzali świadectwem codziennego życia według Ewangelii.

Boże, tylko Ty możesz zaspokoić pragnienia modlących się do Ciebie. Wejrzyj na nas i daj nam to, o co Cię z ufnością prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego.

Przed prefacją


Dziękujmy Bogu za łaskę wiary i za Jego Syna Jezusa Chrystusa, który karmi nas Swoim słowem i Ciałem w każdej Eucharystii i nadaje sens naszemu życiu.

Przed rozesłaniem

Pokrzepieni Bożymi darami, idźmy w świat i do świata, aby życiem według Ewangelii świadczyć, że Jezus jest Mesjaszem. Na pełnię życia prawdziwie chrześcijańskiego Bóg udziela nam swojego błogosławieństwa.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Marzec 2023
N P W Ś C P S
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama