XXVII Niedziela Zwykła

Jedność - dar miłości. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.


Wstęp do liturgii

Stajemy przy ołtarzu Pana jako wspólnota miłości, aby poprzez Eucharystię jeszcze bardziej połączyć się z Chrystusem. Karmiąc się Słowem i Ciałem Zbawiciela, pragniemy jeszcze bardziej zjednoczyć się z Nim, ale również i z Kościołem.

Prawdziwe zjednoczenie z Jezusem i z Jego Ciałem Mistycznym dokonuje się na każdej Mszy Świętej. Dlatego na początku tej uczty miłości i jedności przeprośmy Najwyższego, za to wszystko, co jest przeszkodą na drodze do zjednoczenia się z Nim i z braćmi.

Wstęp do liturgii słowa

Pierwsze i drugie czytanie ilustruje prawdę o ścisłej jedności ludzkiej, zwłaszcza jeśli chodzi o kobietę i mężczyznę. Ta jedność małżeńska jest święta, ponieważ została uświęcona przez samego Boga i nikt nie ma prawa rozdzielać miłości małżeńskiej, która została złączona przez Stwórcę.

Wsłuchajmy się w Słowo Boga.
 

Modlitwa wiernych

Do Chrystusa umacniającego jedność wśród rodziny ludzkiej, zanieśmy nasze modlitwy, ufni, że zostaniemy wysłuchani.

  1. O odwagę i męstwo w głoszeniu Słowa Bożego dla całego Kościoła Świętego. Ciebie prosimy.
  2. O dary Ducha Świętego dla ojców synodu. Ciebie prosimy.
  3. O łaskę jedności i pokoju dla zwaśnionych narodów. Ciebie prosimy.
  4. O wrażliwość i wyobraźnię miłosierdzia dla naszych wspólnot. Ciebie prosimy.
  5. O dar nieba dla naszych bliskich zmarłych. Ciebie prosimy.
  6. O otwartość na Słowo Życia dla nas samych. Ciebie prosimy.

Panie Jezu, Ty ciągle nas zbawiasz i uświęcasz oraz nie wstydzisz się nazywać nas swoimi braćmi, prosimy Ciebie, wysłuchaj nasze modlitwy i przyjdź nam z pomocą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Przed prefacją


Wznieśmy nasze serca do Boga i wyśpiewajmy Mu teraz pieśń dziękczynienia za dar Eucharystii, która jednoczy nas z Chrystusem i z bliźnimi.

Przed rozesłaniem

Jedność jaką tworzymy z Chrystusem i między sobą nigdy się nie kończy, ona zawsze trwa i nikt nie może jej zniszczyć. Na dalszy trud budowania jedności między braćmi przyjmijmy błogosławieństwo Trójjedynego Boga.

 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Sierpień 2021
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Pobieranie... Pobieranie...