Komentarze do Liturgii - 3. Niedziela Zwykła (rok C)

Wierność przymierzu


Wstęp do liturgii

Jesteśmy pielgrzymami na tym świecie. Bóg przypomina nam nieustannie, że ziemia do zamieszkania i wolność są dane człowiekowi po to, aby ciesząc się życiem, czcił swego Boga.

W naszym życiu sprawy kultu, tak wiele razy są spychane na margines ludzkiej egzystencji. Wielu tłumaczy się, że brak czasu na codzienną modlitwę, niedzielną Mszę św., czy praktyki spowiedzi.

Wiemy, że i nasza wierność, w wyniku ludzkiej słabości, wygląda różnie, że czasem tracimy zdolność rozróżniania między dobrem a złem. Dlatego w duchu pokory i z sercem skruszonym stańmy przed Panem, abyśmy podczas tej Eucharystii, nie tylko oddali należny kult Bogu, ale zaprosili Go do naszego życia.

Wstęp do liturgii słowa
Liturgia Słowa zaprasza nas dzisiaj do odnowienia przymierza z Bogiem, który gotów jest zapomnieć naszą szarą przeszłość i grzeszność, po to aby człowiek, mając ziemię i wolność, mógł Go czcić, nie tylko wargami, ale i czynami – żyjąc zgodnie z Jego przykazaniami.
Otwórzmy serca na Słowa Pisma, które spełniły się na Chrystusie.

Modlitwa wiernych
Do Boga, który wierny jest w swoim przymierzu i nieustannie pochyla się nad nami, by nas obdarzyć zbawieniem i prawdziwą radością, zanieśmy wspólne błagania.

 1. „Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy”.
  Módlmy się za Kościół Boży, aby ze sprawowanej liturgii czerpał siły do głoszenia światu ewangelii zbawienia. Ciebie prosimy.
 2. „On zaś nauczał ich w synagogach, wysławiany przez wszystkich”.
  Módlmy się za Ojca Świętego Benedykta XVI, aby Chrystus utwierdzał i pomnażał jego apostolską gorliwość. Ciebie prosimy.
 3. „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie…”
  Módlmy się za biskupów, prezbiterów i diakonów, aby swoim życiem świadczyli o wielkiej wartości pełnego poświęcenia się Bogu. Ciebie prosimy.
 4. „…abym ubogim niósł dobrą nowinę więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie …”
  Módlmy się za ofiary trzęsienia ziemi w Haiti, aby tragicznie zmarłym Bóg dał żywot wieczny, a osieroconym i dotkniętym bólem prawdziwą pociechę. Ciebie prosimy.
 5. „Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione”.
  Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy słuchając słowa Bożego, poznali prawdę i w jej świetle układali swe życie. Ciebie prosimy.

Boże, który przez swojego Syna zawarłeś z ludźmi wieczne przymierze miłości, wysłuchaj modlitw Twojego Kościoła i spraw, aby ubogacony darami Ducha Świętego prowadził wszystkie Twoje dzieci na wieczną ucztę zbawionych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Przed prefacją


Wyśpiewajmy Bogu pieśń uwielbienia za to, że nieustannie troszczy się o Jego Mistyczne Ciało Chrystusa – Kościół.

Przed rozesłaniem

Każdy z nas jest cząstką Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa. W organizmie nie ma elementów zbędnych. Każda część ludzkiego ciała ma swoje zadanie do wypełnienia. Tak i w Kościele są i duchowni, i świeccy, i zakonnicy.

Przyjmijmy z wiarą błogosławieństwo Boże, niech ono nas umacnia, abyśmy odnaleźli swoje miejsce w Kościele i prawidłowo realizowali Boże powołanie.
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
Pobieranie... Pobieranie...
« » Październik 2020
N P W Ś C P S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Pobieranie... Pobieranie...