Niech zstąpi Duch Twój...

Biblia i Kościół o Trzeciej Osobie Trójcy Świętej.

1. Mało znany Pocieszyciel...

Trzecia Osoba Trójcy Świętej pozostaje wciąż wielką tajemnicą. Zauważmy, że nawet ilość pieśni religijnych, modlitw skierowanych do Ducha Świętego jest dużo mniejsza niż do Chrystusa czy Maryi. Wynika to z faktu, że Jezusa, Matkę Bożą czy nawet Ojca Niebieskiego poznajemy poprzez opis bezpośrednich wydarzeń związanych z ich posłannictwem. Duch Święty jest trudniejszy go uchwycenia intelektualnego, ale nie oznacza to, że Jego rola jest mniejsza w dziele zbawienia człowieka. Wręcz przeciwnie...

2. Biblia o Duchu Świętym

Duch Święty objawiony zostaje w sposób pełny dopiero na kartach Ewangelii. Niemniej jednak już w Starym Testamencie objawienie Boże odsłania tajemnicę Trzeciej Osoby Trójcy Świętej. Najpierw w Księdze Rodzaju mowa jest o „Duchu Bożym, który unosił się nad wodami” (Rdz 1,3). Stary Testament wprowadza pojęcia hebr. ruah, co znaczy tchnienie. Teologowie mówią, iż posiada on znaczenie dynamicznego działania Boga, który ciągle JEST („Jestem, który jestem...). U proroków zaczyna się pojawiać pojęcie Duch Jahwe. Prorok Izajasz zapowiadając nadejście Mesjasza stwierdza: „I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni i spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej” (Iz 11, 1-2). Zaskakuje, że już w VIII lub VII wieku przed Chrystusem prorok zapowiada i jasno nazywa dary Ducha Świętego. Jego obecność jest szczególnie widoczna na kartach Nowego Testamentu. Najpierw pojawia się Duch Święty podczas zwiastowania, kiedy to Archanioł Gabriel zapowiada Maryi, ze to Duch Święty pocznie w Niej Dziecię – Syna Bożego (por. Łk 1,35). Później duch Święty objawia się w postaci jakby gołębicy podczas chrztu Jezusa (por. J 1,31). Istotę posłannictwa Ducha Świętego określa dopiero w pełni Jezus. Najwięcej wzmianek na ten temat jest w Ewangelii według św. Jana. Jezus nazywa Ducha Świętego Pocieszycielem. „Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da Wam, aby był z Wami na zawsze – Ducha Prawdy (J 14,15-16). „A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On Was wszystkiego nauczy i przypomni Wam wszystko, co Ja Wam powiedziałem (J 14,26). Duch Święty „przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie” (J 15,8).«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Wrzesień 2021
N P W Ś C P S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama