Kurs dla spowiedników online

Regens Penitencjarii Apostolskiej, Ks. Krzysztof Nykiel, wyjaśnia, że zarezerwowany dla spowiedników kurs nie chce formować "techników od świętości", ale "szafarzy miłosierdzia". Wciąż aktualna też jest Nota dykasterii o sprawowaniu sakramentu pokuty w czasie pandemii, dająca możliwość rozgrzeszenia zbiorowego.

W poniedziałek, 8 marca, rozpoczął się organizowany przez Penitencjarię Apostolską XXXI już Kurs o forum wewnętrznym. Tym razem odbywa się w Sieci. Pandemia zmusiła organizatorów do odwołania spotkania i przeniesienia go do Internetu. Mimo tych trudności uczestniczy w nim blisko 900 prezbiterów i oczekujących na święcenia seminarzystów z całego świata. Kurs zakończy się w piątek, 12 marca, spotkaniem z papieżem Franciszkiem, który w przesłaniu do dzisiejszych i jutrzejszych spowiedników położy akcent na potrzebę coraz głębszej formacji, tak, by sakrament pokuty znalazł w niej "względnie centralne miejsce". Przypomniał o tym na samym początku kard. Mauro Piacenza, Penitencjarz Większy, podkreślając, że spowiedź jest dla zbawienia niezbędna i konieczna dla zgodnego z prawem uczestnictwa w eucharystii. Ks. Krzysztof Nykiem, Regens Penitencjarii,, w wywiadzie dla Radia Watykańskiego, wskazał na charakterystyczne cechy XXXI kursu:

KN: Zajęcia przewidziane w programie mają ilustrować sprawy, wchodzące w zakres kompetencji Penitencjarii, będącej Trybunałem forum wewnętrznego, lub - jak powiedział Franciszek - "Trybunałem Miłosierdzia" i odnieść się do niektórych szczególnie ważnych kwestii, związanych z posługą spowiednika. Chcę mocno podkreślić, że celem Kursu nie jest kształcenie "techników od świętości", księży zapatrzonych w siebie z całym ich formalizmem prawnym i teologicznym, ale sług Boga, przez których osoby zbliżające się do konfesjonału mogą rzeczywiście dotnąć wielkiego Bożego miłosierdzia, odejść od konfesjonału pogodni i jeszcze bardziej pewni Bożego Miłosierdzia.

RV: W 2019 roku papież Franciszek przypomniał uczestnikom waszego Kursu, że sakrament pojednania jest drogą uświęcenia nie tylko dla penitentów. Co to znaczy?

KN: Widzimy tu z jednej strony fundamentalną rolę sakramentu pojednania w zachęcaniu i wspieraniu osobistego powołania każdego chrześcijanina do świętości. Franciszek z uporem powtarza, że Bóg niestrudzenie nam wybacza! Udzielone przez kapłana rozgrzeszenie pozwala nam wstać, daje Boże przebaczenie i możliwość rozpoczęcia od nowa. Ale, jak zauważasz, to jest także sakrament ważny na drodze do uświęcenia samych spowiedników! Myślę jedynie o trzech ważnych postaciach: św. Jan Maria Vianney- proboszcz z Ars, św. Pio z Pietrelciny i św. Leopold Mandic, którzy zostali uświęceni przez posługę w konfesjonale i są dla nas przykładem. Kapłan wytrwały w konfesjonale, noszącym w sobie doświadczenie sakramentalnego przebaczenia, a następnie poświęcający swój czas i trud przyjmowania penitentów, staje się "narzędziem uświęcenia, narzędziem przebaczenia, synem któremu przebaczono i zarazem miłosiernym ojcem", cytując piękne, wypowiedziane na rozpoczęcie Kursu słowa kard. Mauro Piacenzy, Penitencjarza Większego.

RV: Pierwsze wystąpienie w dniu otwarcia poświęcił Ksiądz Nocie o pieczęci sakramentalnej z roku 2019. Chcemy pamiętać o znaczeniu tego dokumentu?

KN: W Nocie o znaczeniu forum wewnętrznego i nienaruszalności pieczęci sakramentalnej z 29 czerwca 2019 roku Penitencjarz Większy chciał ponownie potwierdzić wartość dwóch koncepcji, dziś być może nieobecnych, nie tylko w tkance społecznej i opinii publicznej, ale także w Kościele. W obliczu bezpośrednich ataków i prób zakwestionowania zasad, ogłoszonych w tym dokumencie, jakie miały miejsce w różnych częściach świata, jest konieczne, aby kapłani - szafarze sakramentu - wraz ze wszystkimi wiernymi, byli świadomi nierozerwalności sakramentu i jego pieczęci, czyli tej szczególnej tajemnicy, zakrywającej treść spowiedzi ze względu na szacunek dla świętości sakramentu, oraz ze względu na sprawiedliwość i miłość do penitenta. Niech będzie jasne, że jeśli Kościół nie chce i nie może w żadnym wypadku uchylić się od tego ciążącego na spowiednikach zobowiązania, to w żaden sposób nie jest ono jakąś formą pobłażania lub zakrywania zła. Przeciwnie: obrona pieczęci sakramentalnej i świętości spowiedzi jest jedynie prawdziwym lekarstwem na zło.

RV: Przed rokiem Penitencjaria opublikowała Notę o sakramencie pokuty w warunkach pandemii. Na ile jest on aktualny?

KN: Przy okazji "pierwszej fali" Covid-19, w marcu ubiegłego roku, Penitencjaria odczuła potrzebę opublikowania Noty, wyjaśniającej niektóre punkty, odnoszące się do sprawowania sakramentu pokuty w warunkach pandemii. Przypominając, że indywidualne wyznanie grzechów pozostaje zwyczajnym sposobem sprawowania tego sakramentu, uznano w Nocie, że rozprzestrzenianie się wirusa jest przypadkiem przewidzianej przez prawo kanoniczne - zarówno łacińskie jak i wschodnie - wyższej konieczności, przyznającej spowiednikom prawo udzielania wiernym rozgrzeszenia zbiorowego, zgodnie z roztropnymi decyzjami biskupów diecezjalnych. Wskazania Penitencjarii skierowane były do pasterzy "z miejsc najbardziej dotkniętych pandemią i do czasu jej zakończenia". Ponieważ jesteśmy świadkami dramatycznego rozprzestrzeniania się wirusa, dokument ten jest - niestety - ciągle aktualny.

(tłum: xwl)

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
« » Czerwiec 2024
N P W Ś C P S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Pobieranie... Pobieranie...