Litania o Przemienieniu Pańskim

Ze starego modlitewnika. Do prywatnego odmawiania.

Kyrie eleison — Chryste eleison — Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas — Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże — Zmiłuj się nad nami!
Synu Odkupicielu świata Boże — Zmiłuj się nad nami!
Duchu święty Boże— Zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco jedyny Boże — Zmiłuj się nad nami!
Jezu, któryś się przemienił będąc Bogiem, stając się człowiekiem, — Przemień utrapienia nasze w pożądane pociechy!
Jezu, któryś się przemienił na górze Tabor, dla utwierdzenia wiary świętej o prawdziwem Bóstwie Twojem, — Przemień utrapienia nasze w pożądane pociechy!
Jezu, któryś się przemienił przy ostatniej wieczerzy, gdyś chleb i wino przemienił w prawdziwe Ciało swe i Krew przenajświętszą — Przemień utrapienia nasze w pożądane pociechy !
Jezu, któryś się, przemienił czasu męki swojej, gdyś był ranami i sinościami oszpecony, — Przemień utrapienia nasze w pożądane pociechy!
Jezu, któryś się przemienił przy chwalebnem zmartwychwstaniu uwielbionego Ciała Twego, — Przemień utrapienia nasze w pożądane pociechy!
Jezu, któryś przemienił smutek N. P. Maryi Matki Twojej i świętego Józefa, gdy Cię znaleźli w kościele, — Przemień utrapienia nasze w pożądane pociechy!
Jezu, któryś dla prośby Matki Twój przemienił w Kanie Galilejskiej wodę w wino, — Przemień utrapienia nasze w pożądane pociechy!
Jezu, któryś przemienił smutek króla w radość, gdyś jego syna uzdrowił, — Przemień utrapienia nasze w pożądane pociechy!
Jezu, któryś przemienił trwogę Apostołów w spokój, gdyś burzę na morzu słowem uśmierzył, — Przemień utrapienia nasze w pożądane pociechy!
Jezu, któryś przemienił smutek niewiasty w radość, gdyś ją od krwiotoku uzdrowił, — Przemień utrapienia nasze w pożądane pociechy!
Jezu, któryś przemienił smutek Jaira w radość, gdyś jego córkę wskrzesił, — Przemień utrapienia nasze w pożądane pociechy!
Jezu, któryś przemienił Maryą Magdalenę z jawnogrzesznicy w najostrzejszą pokutnicę, — Przemień utrapienia nasze w pożądane pociechy!
Jezu, któryś przemienił smutek setnika w radość, gdyś jego sługę uzdrowił, — Przemień utrapienia nasze w pożądane pociechy!
Jezu, któryś przemienił smutek wdowy w Naimie, gdyś jej syna wskrzesił, — Przemień utrapienia nasze w pożądane pociechy!
Jezu, któryś przemienił smutek dziesięciu trędowatych w radość, gdyś ich z trądu oczyścił, — Przemień utrapienia nasze w pożądane pociechy!
Jezu, któryś przemienił smutek Marty i Maryi w radość, gdyś ich brata Łazarza cztery dni w grobie leżącego wskrzesił, — Przemień utrapienia nasze w pożądane pociechy!
Jezu, któryś przemienił Zacheusza celnika krzywdziciela, iż w czwórnasób krzywdę uczynioną wynagrodzić postanowił, — Przemień utrapienia nasze w pożądane pociechy!
Jezu, któryś przemienił smutek najświętszej Panny Maryi i Apostołów w radość, gdyś zmartwychwstał, — Przemień utrapienia nasze w pożądane pociechy!
Jezu, któryś przemienił smutek Magdaleny i innych pobożnych niewiast, gdyś im się po zmartwychwstaniu okazał, — Przemień utrapienia nasze w pożądane pociechy!
Jezu, któryś smutnym Apostołom obiecał zesłać Ducha świętego i z nimi być aż do końca, — Przemień utrapienia nasze w pożądane pociechy!
Jezu, któryś przemienił największego prześladowcę wiary świętej Szawła, w najgorliwszego Apostoła Pawła, — Przemień utrapienia nasze w pożądane pociechy!
Jezu, któryś przemienił bojaźń Apostołów w odwagę i męstwo, — Przemień utrapienia nasze w pożądane pociechy!
Bądź nam miłościw — przepuść nam Panie
Bądź nam miłościw — wysłuchaj nas Panie
Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej — wybaw nas Panie!
Od zatwardziałości serca, — wybaw nas Panie!
Od gniewu i zapalczywości, — wybaw nas Panie!
Od trwania W niepokucie, — wybaw nas Panie!
Od świętokradztwa, — wybaw nas Panie!
Od grzechu lubieżności, — wybaw nas Panie!
Od wszelkiego złego przypadku — wybaw nas Panie!
Od nagłej i niespodziewanej śmierci, — wybaw nas Panie!
Od śmierci wiecznej. — wybaw nas Panie!
Przez tajemnicę świętego wcielenia Twego, — wybaw nas Panie!
Przez przemienienie Twoje na górze Tabor, — wybaw nas Panie!
Przez ustanowienie przenajświętszego Sakramentu ołtarza, — wybaw nas Panie!
Przez okrutne męki Twoje i śmierć krzyżowa, — wybaw nas Panie!
Przez chwalebne zmartwychwstanie Twoje, — wybaw nas Panie!
Przez przyczynę przenajświętszej Matki Twojej, — wybaw nas Panie!
Abyś nas w wierze świętej utwierdzić raczył, Ciebie prosimy — wysłuchaj nas Panie!
Abyśmy zawsze głosu Twego słuchali, — wysłuchaj nas Panie!
Abyśmy Twoje miłosierdzie wszędzie ogłaszali , — wysłuchaj nas Panie!
Abyśmy się zawsze z wolą Twoją świętą zgadzali, — wysłuchaj nas Panie!
Abyśmy w cierpliwości Ciebie naśladowali, — wysłuchaj nas Panie!
Abyśmy przez cierpienia w tem życiu, za grzechy nasze odpokutować mogli. — wysłuchaj nas Panie!
Abyś nam krzyż za Tobą dźwigać dopomógł, — wysłuchaj nas Panie!
Abyś nam jarzmo głodkiem, n ciężar lekkim uczynił, — wysłuchaj nas Panie!
Abyś nas w pracach i trudach zasilić raczył, — wysłuchaj nas Panie!
Abyśmy mogli przezwyciężyć nasze namiętności , — wysłuchaj nas Panie!
Abyśmy mogli zawsze poskromić nasze złe pożądliwości, — wysłuchaj nas Panie!
Abyś nam dopomógł wytrwać w dobrem aż do końca, — wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas!
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryo. (w celu uproszenia sobie przemiany grzechów w cnoty, a nieszczęść wszelkich, w pożądaną i zbawieniu duszy nie szkodzącą pomyślność.)
 
Módlmy się:
 
Przez pięciorakie przemienienie Twoje Boskie Panie Jezu! racz sie nademną zmiłować, a przemieli gniew Twój i karanie w łaskę, w miłosierdzie i błogosławieństwo Twoje przenajświętsze.
Przemień wszystkie frasunki, smutki i utrapienia w radość, wesele i pociechy duszne i doczesne; przemień wszystko zło w dobre; nieprzyjaciół i ich złości, chytrości, nienawiści, w przyjaźń i szczerość, i daj to miłościwie, aby Cie Boga mojego nie obrażali.
O Panie Jezu Chryste, wszechmogący Boże! jakoś wybawił Noego od powszechnego potopu, Abrahama z rąk Chaldejczyków, Lota od ognia siarczystego, Józefa z rąk braci jego, lud Izraelski z niewoli Egipskiej, Dawida króla z ręki Saulowej, Zuzannę z potwarzy, Judytę z ręki Holofornesowej, Daniela z lwiej jamy, Jonasza z brzucha wielorybowego, Piotra od utonienia i z rąk Herodowych, Pawła z wiezienia i inszych wielu, z wielu dziwnych i trudnych rzeczy wybawiłeś, tak Panie Jezu Chryste powstań, i mnie sługę Twego z mocy nieprzyjaciół moich, z potwarzy i prześladowania ich wyrwij najmiłosierniejszy Panie, a zmiłuj się nademną, i wysłuchaj głos jęczenia mego, a ulżyj ciężkości — utrapienia serca mego odejmij odemnie, daj mi miłościwe pocieszenie, i po śmierci duszne zbawienie, a nieprzyjaciołom moim uznanie i upamiętanie. Naostatek daj mi też łaskę, abym z tego padołu płaczu został przeniesiony do przybytków niebieskich, gdzie nie będzie śmierci, ani smutku, ani boleści, gdzie wieczna radość i wesele panuje. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i z Duchem św. na wieki wieków. Amen.
 
za: Książka do nabożeństwa ułożona przez J. M. S. Z. K. B., wydanie drugie we Lwowie r. 1858.
«« | « | 1 | » | »»
« » Wrzesień 2021
N P W Ś C P S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama