Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny

« » Sierpień 2010
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
  • Inny Kalendarz

Niedziela 29 sierpnia 2010

Katolicy rzymscy:

XXII Niedziela Zwykła
LG: LG II tydzień psałterza

Grekokatolicy:

NIEDZIELA 14 po PIĘĆDZIESIĄTNICY,
Przeniesienie z Edessy do Konstantynopola nie uczynionego ręką Obrazu Pana Jezusa

Prawosławni:

XIV NIEDZIELA PO PIĘĆDZIESIĄTNICY, ton 5.
Poświęcie Zaśnięcia Bogurodzicy
Przeniesienie z Edessy do Konstantynopola nie ręką ludzką uczynionego przedstawienia Chrystusa Pana
święci dnia: męcz. Diomid

Luteranie:

Niedziela 13. po Trójcy Świętej

Żydzi:

-

Muzułmanie:

Ramadan

Objaśnienia skrótów użytych w kalendarzu:
- błogosławionego (-ej); bp - biskupa; ces - cesarza (-owej); d - diakona; dK - doktora Kościoła; dz - dziewicy; pr - prezbitera; kr - króla (-owej; -ewny; -ewicza); m - męczennika (-cy);
mis - misjonarza (-rki); mn - mnicha (-szki); o - opata; p - papieża; pust - pustelnika (-cy);
w - wdowy; z - zakonnika (-cy); zał - założyciela (-ki) zgromadzenia zakonnego.

« » Sierpień 2019
N P W Ś C P S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Pobieranie... Pobieranie...