Z Ewangelią do narodów

Propozycje liturgiczne na Niedzielę Misyjną 2014.

Komentarz na wejście

Dzisiejsza Niedziela Misyjna rozpoczyna Tydzień Misyjny. Jest to czas szczególnej modlitwy w intencji misji na całym świecie. Misji, rozpoczętej przez apostołów prawie dwa tysiące lat temu. Ta misja ciągle trwa i będzie trwać do ponownego przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech nasze serca nie będą obojętne na życie naszych braci, „tak jak my odkupionych krwią Chrystusa, którzy żyją nieświadomi Bożej miłości” (RMis 86). „Dla każdego wierzącego, tak jak i dla całego Kościoła, sprawa misji winna być na pierwszym miejscu, ponieważ dotyczy wiecznego przeznaczenia ludzi i odpowiada tajemniczemu i miłosiernemu planowi Bożemu” (RMis 86).

Akt pokuty

– Panie, który z miłości do każdego człowieka oddałeś swoje życie na krzyżu, zmiłuj się nad nami.
– Chryste, który swoją krwią obmyłeś nasze grzechy, zmiłuj się nad nami.
– Panie, który okazujesz miłosierdzie, jeżeli ktoś się do Ciebie ucieka, zmiłuj się nad nami.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który jest źródłem wszelkiego dobra, zanieśmy nasze modlitwy.

  1. Kościół jest posłany, aby nieść ubogim dobrą nowinę. Módlmy się, aby pod działaniem Ducha Chrystusowego zawsze kroczył drogą, jaką kroczył sam Chrystus – drogą ubóstwa, posłuszeństwa, służby i ofiary z siebie aż do śmierci.
  2. Bóg „pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał samego siebie na okup za wszystkich” (1 Tm 2, 4-6). Módlmy się, aby nie zabrakło apostołów, którzy będą głosić tę prawdę.
  3. „Chociaż obowiązek rozszerzania wiary ciąży w odpowiedniej części na każdym uczniu Chrystusowym, to jednak Chrystus Pan powołuje zawsze z liczby uczniów tych, których sam chce, aby byli z Nim i aby mógł ich wysłać na głoszenie nauki narodom” (DM 23). Módlmy się za wszystkich misjonarzy i misjonarki, aby z naszą pomocą świadczyli o Bożej miłości.
  4. „Jak bowiem Bóg umiłował nas miłością bezinteresowną, tak i wierni powinni z miłością troszczyć się o człowieka, okazując mu taką samą miłość, z jaką Bóg szukał człowieka” (DM 12). Módlmy się, abyśmy otrzymali łaskę bezinteresownej miłości bliźniego.
  5. „Wszyscy wierni, jako członki żywego Chrystusa, wcieleni i upodobnieni do Niego przez chrzest, bierzmowanie i Eucharystię, zobowiązani są do współpracy w szerzeniu i w rozwoju Jego Ciała, aby jak najprędzej doprowadzić je do pełni” (DM 36). Módlmy się, abyśmy wszyscy ochoczo współpracowali w dziele misyjnym Kościoła.

Najlepszy Ojcze, przez wstawiennictwo Dziewicy Maryi, Królowej Apostołów, usłysz nasz głos i nas wysłuchaj. Niech Twoja światłość, która jaśnieje na obliczu Jezusa Chrystusa, olśni wszystkich przez Ducha Świętego.

Procesja z darami

Biblia – Słowo Boga, które ukazuje Drogę, Prawdę i Życie. Niech będzie obecna w każdym domu, w każdym zakątku świata, aby wszyscy, którzy ją czytają, doświadczyli Bożej miłości.
Dekret o działalności misyjnej Kościoła „Ad gentes” – niech jego lektura przypomina wszystkim ochrzczonym o konieczności głoszenia Dobrej Nowiny na całym świecie.
Różaniec misyjny – niech towarzyszy nam nieustannie w modlitwie w intencji misji.
Chleb i wino – aby przemienione w ciało i krew Chrystusa, były pokarmem na życie wieczne na wszystkich kontynentach.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Styczeń 2022
N P W Ś C P S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama