Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia

Papież Franciszek ustanowił światowy dzień modlitw o ochronę świata stworzonego, który będzie corocznie obchodzony 1 września. Jesteśmy zachęceni do «głębokiego nawrócenia duchowego» i refleksji w kontekście kryzysu ekologicznego. Oto propozycje rozważań Słowa Bożego, tekstów Ojca Świętego i modlitw na ten dzień.

Wideo do celebracji

(Przygotowane przez Papieską Komisję Iustitia et Pax)

vatican LAUDATO SI'

Nabożeństwo można łatwo dostosować do sytuacji, zachęcamy do bycia twórczym w zastosowaniu dźwięku, słowa, sztuki i przestrzeni. Proponowane cytaty biblijne są do wyboru. Jeśli modlitwa odbywa się poza kościołem, warto zadbać o odpowiednią scenerię, która sprawi iż nasze serce i rozum oraz wszystkie zmysły zostaną skierowane ku nawróceniu...

1. Wstęp. Można zaśpiewać odpowiednią pieśń na wejście (np. Czego chcesz od nas Panie..)
Modlitwa na rozpoczęcie:
Dobry i łaskawy Boże, gromadzimy się dzisiaj w światowy dzień modlitw o ochronę Stworzenia w łączności – w modlitwie i działaniu – z Ojcem Świętym i naszymi braćmi i siostrami zaangażowanymi w ochronę Bożego Stworzenia i w działalność ekologiczną. Ty wzywasz nas do solidarności z ofiarami katastrof ekologicznych, zmian klimatycznych i destrukcji naturalnego środowiska. Wiemy, że Ziemia stanie się naszym domem dopiero wówczas, gdy zechcemy szanować i troszczyć się o całą "wspólnotę życia" oraz gdy pokornie potrafimy być wiernym swojemu powołaniu w tej wspólnocie; kiedy podejmiemy działania dla ochrony i odnowy systemów życia; gdy rzeczywiście zadbamy o zrównoważony rozwój dla wszystkich. Prosimy, przemień nasze serca. Napełnij je pragnieniem Twojego Królestwa, w którym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

2. Celebracja Słowa Bożego
Proponujemy rozważanie tekstów biblijnych mówiących o różnych elementach Bożego Stworzenia

Ziemia oraz życie roślinne i zwierzęce
Rdz 1, 9-12, 24-25; Hi 12, 7-10; Lb 35, 33-34
Refren: A Bóg widział, że były dobre. (refren może być śpiewany)

Ogień oraz słońce, księżyc i światło
Rdz 1, 3.14-19; Dz 2, 1-4; Hbr 12, 29; Wj 3, 1-6.13.18.21-22
R. A Bóg widział, że były dobre.

Wiatr oraz życie, duch i oddech
Ez 37, 5; Ps 104, 3-4; Dz 2, 1-4
R. A Bóg widział, że były dobre.

Woda oraz morza, rzeki i oceany wraz z wodnymi istotami żywymi
Rdz 1, 9.20-23; Iz 44, 3a; Iz 55, 1; 2Krl 5, 14; Ap 22, 1-3
R. A Bóg widział, że były dobre.

Życie ludzkie kobiet i mężczyzn
Rdz 1, 27; Rdz 2, 7.18.21-22;
R. A Bóg widział, że były dobre.

Chwila ciszy. Czas na wzajemne dzielenie się słowem. Jako przerywnik można śpiewać psalmy np. Ps 19, 1-7, 104 lub 148. Kończymy fragmentem z encykliki Laudato si', który jest też wprowadzeniem do kolejnej części.

Laudato si', mi' Signore – Pochwalony bądź, Panie mój, śpiewał święty Franciszek z Asyżu. W tej pięknej pieśni przypomniał, że nasz wspólny dom jest jak siostra, z którą dzielimy istnienie, i jak piękna matka, biorąca nas w ramiona: «Pochwalony bądź, mój Panie, przez siostrę naszą, matkę ziemię, która nas żywi i chowa, wydaje różne owoce z barwnymi kwiatami i trawami».
Ta siostra protestuje z powodu zła, jakie jej wyrządzamy nieodpowiedzialnym wykorzystywaniem i rabunkową eksploatacją dóbr, które Bóg w niej umieścił. Dorastaliśmy myśląc, że jesteśmy jej właścicielami i rządcami uprawnionymi do jej ograbienia. Przemoc, jaka istnieje w ludzkich sercach zranionych grzechem, wyraża się również w objawach choroby, jaką dostrzegamy w glebie, wodzie, powietrzu i w istotach żywych. Z tego względu wśród najbardziej zaniedbanych i źle traktowanych znajduje się nasza uciskana i zdewastowana ziemia, która «jęczy i wzdycha w bólach rodzenia» (Rz 8, 22). Zapominamy, że my sami jesteśmy z prochu ziemi (por. Rdz 2, 7). Nasze własne ciało zbudowane jest z pierwiastków naszej planety, jej powietrze pozwala nam oddychać, a jej woda ożywia nas i odnawia. (LS 1-2)

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Lipiec 2022
N P W Ś C P S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama