Propozycje śpiewów - 3. niedziela zwykła i Ofiarowanie Pańskie

III niedziela zwykła


Wejście:
Śpiewajcie Panu pieśń nową
(Patrz antyfona na wejście: "Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewaj Panu, ziemio cała. * Przed Nim kroczą majestat i piękno, * a potęga i blask w Jego świątyni")

Przygotowanie Darów:
Bliskie jest Królestwo Boże
(Patrz Ewangelia św. Mateusza: "(...) począł Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie" oraz tekst pieśni: "Bliskie jest Królestwo Boże: * nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię!")

Komunia święta:
Skosztujcie i zobaczcie
(Patrz antyfona na Komunię świętą: "Przystąpcie do Pana, a rozpromienicie się radością, * oblicza wasze nie zapłoną wstydem" oraz tekst pieśni: "Cieszcie się widokiem Jego, On was nie zawiedzie: * Pan usłyszał głos biednego, wyrwał go z ucisków")

Uwielbienie:
Dziękczynne pieśni śpiewajmy
(Patrz drugie czytanie z pierwszego listu św. Pawła Apostoła do Koryntian- [i]Jedność chrześcijan[/i] oraz tekst pieśni: "Ludowi swemu błogosław, Panie, * ochraniaj miłość, umacniaj wiarę. * Jednością obdarz swój Kościół święty, * w braterskiej zgodzie złącz Go na wieki!")

Zakończenie:
Kto się w opiekę odda Panu swemu
(Patrz psalm responsoryjny: "Pan moim światłem i zbawieniem moim, * kogo miałbym się lękać? Pan obrońcą mego życia, * przed kim miałbym czuć trwogę?" oraz tekst pieśni: "Kto się w opiekę odda Panu swemu, * a całym sercem szczerze ufa Jemu: * śmiele rzec może: Mam obrońcę Boga (...)")
lub:

Kolęda

Święto Ofiarowania Pańskiego


Zapalenie świec:
Oto Pan Bóg przyjdzie
(Patrz antyfona: "Oto nasz Pan przyjdzie z mocą * i oświeci serca sług swoich. Alleluja" oraz tekst pieśni: "Oto Pan Bóg przyjdzie, * z rzeszą świętych nam przybędzie! * Wielka światłość w dzień ów będzie, * alleluja, alleluja!")

Procesja:
Światło na oświecenie pogan
(Antyfona z pieśnią Symeona, proponowana w Mszale rzymskim na procesję ze świecami)

Wejście:
Z narodzenia Pana (1-5)
(Patrz kolekta: "Wszechmogący, wieczny Boże, Twój Jednorodzony Syn, który przyjął nasze ludzkie ciało, został w dniu dzisiejszym przedstawiony w świątyni, pokornie Cię błagamy, * spraw, abyśmy mogli stanąć przed Tobą z czystymi sercami (...)" oraz tekst kolędy: "Odchodząc z Betlejem pełni wesela, * że już Bóg wysłuchał próśb Izraela, * gdyż tej nocy to widzieli, * co Prorocy wiedzieć chcieli, * w ciele ludzkim Boga i Zbawiciela")

Przygotowanie Darów:
Tron Twój, Syjonie
(Patrz Ewangelia według św. Łukasza- Ofiarowanie Jezusa w świątyni)

Komunia święta:
Pospieszcie już wszyscy
(Patrz antyfona na Komunię świętą: "Moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, * które przygotowałeś wobec wszystkich narodów" oraz tekst kolędy: "Tu jasność Ojcowską wśród przedwiecznej chwały * ukrytą w tym żłóbku oglądamy. * Oto Bóg-Dziecię w pieluszki spowite (...)")

Uwielbienie:
Dziękujemy Ci, Ojcze
(Patrz psalm responsoryjny: "Pan Bóg zastępów, On jest Królem chwały" oraz tekst pieśni: "(...) Tobie chwała na wieki!")

Zakończenie:
Gdy się Chrystus rodzi
(Kolęda proponowana przez Mszał rzymski w czasie obrzędu zapalenia świec, zamiast antyfony "Oto Pan Bóg przyjdzie...")

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Maj 2022
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama