Propozycje śpiewów - 2. niedziela Adwentu (B) i Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

II NIEDZIELA ADWENTU


Rozpoczęcie:
Oto Pan Bóg przyjdzie (x3)
W antyfonie na wejście z II niedzieli Adwentu słyszymy zachętę: "Ludu Boży, oto Pan przyjdzie, by zbawić narody; Pan da posłyszeć swój głos pełen chwały i uraduje się wasze serce". Wyraźmy tę myśl, rozpoczynając liturgię śpiewem antyfony "Oto Pan Bóg przyjdzie".

Przygotowanie Darów:
Przybądź, Panie, bo czekamy (1-2)
Odwołując się do słów proroka Izajasza, które zostały przypomniane w pierwszym czytaniu, śpiewie przed Ewangelią oraz w dzisiejszej Ewangelii: "Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego", podczas przygotowania Darów śpiewajmy "Przybądź, Panie, bo czekamy".

Komunia święta:
Panie, pragnienia ludzkich serc (1-3)
Antyfona na Komunię świętą głosi: "Powstań, Jeruzalem, i stań na miejscu wysokim, i zobacz radość, którą otrzymasz od twego Boga". W czasie Komunii świętej zaśpiewajmy pieśń "Panie, pragnienia ludzkich serc", która nie tylko nawiązuje do treści antyfony, ale także wyraża naszą tęsknotę za Zbawicielem.

Uwielbienie po Komunii świętej:
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz (1-8)
Uwielbiajmy Boga Ojca wspólnie z Jezusem Chrystusem w Duchu świętym, śpiewając hymn "Dziękujemy Ci, Ojcze nasz", w którym prosimy o zesłanie nam potrzebnych łask (UWAGA: należy wykonać wszystkie zwrotki hymnu!).

Zakończenie:
Czekam na Ciebie, Jezu (1-2)
Liturgię II niedzieli Adwentu zakończmy pieśnią "Czekam na Ciebie, Jezu", nawiązującą do słów z drugiego listy świętego Piotra, Apostoła: "Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i ziemi nowej, w których będzie mieszkała sprawiedliwość. Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby On was zastał bez plamy i skazy, w pokoju".

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY


Rozpoczęcie:
Matko niebieskiego Pana (1-2)
W odwołaniu do antyfony na wejście: "Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, i okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty" w czasie procesji wejścia warto zaśpiewać dwie pierwsze zwrotki pieśni "Matko niebieskiego Pana".

Przygotowanie Darów:
Zdrowaś bądź, Maryja (1-4)
Ewangelista przytacza scenę Zwiastowania Pańskiego. Nawiązując do niej oraz do słów Archanioła: "Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami", śpiewajmy "Zdrowaś bądź, Maryja".

Komunia święta:
Daj mi Jezusa (1-4)
W antyfonie na Komunię świętą słyszymy: "Głoszą Twoją chwałę, Maryjo, z Ciebie bowiem wzeszło Słońce sprawiedliwości, Chrystus, który jest naszym Bogiem", dlatego w czasie przyjmowania Ciała Chrystusa, naszego Boga, śpiewajmy "Daj mi Jezusa".

Uwielbienie po Komunii świętej:
Uwielbiaj, duszo moja (1-13)
Psalmista zachęca nas, abyśmy śpiewali Panu pieśń nową, głosząc wśród narodów cuda zdziałane przez Niego. Po Komunii świętej zaśpiewajmy zatem pieśń Maryi - Magnificat.

Zakończenie:
Po upadku człowieka grzesznego (1-5)
Na zakończenie Mszy świętej zaśpiewajmy pieśń adwentową "Po upadku człowieka grzesznego", która koreluje z dzisiejszą Ewangelią.«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Maj 2023
N P W Ś C P S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama