Propozycje śpiewów - Boże Narodzenie

Spis treści

 

Msza święta w nocy


Rozpoczęcie:
Wśród nocnej ciszy (1-4)
Treść antyfon na wejście ("Pan rzekł do mnie: Ty jesteś moim Synem, Ja Ciebie dziś zrodziłem" oraz "Radujmy się wszyscy w Panu, dzisiaj narodził się nam Zbawiciel. Dzisiaj prawdziwy pokój zstąpił z nieba na ziemię") wyraźmy kolędą "Wśród nocnej ciszy".

Przygotowanie Darów:
Przybieżeli do Betlejem (1-4)
Odnosząc się do Ewangelii o narodzeniu się Zbawiciela, zaśpiewajmy "Przybieżeli do Betlejem".

Komunia święta:
Bóg się rodzi, moc truchleje (1-5)
W antyfonie na Komunię świętą słyszymy: "Słowo stało się ciałem i oglądaliśmy Jego chwałę". Dlatego w czasie przyjmowania Ciała Zbawiciela śpiewajmy kolędę "Bóg się rodzi, moc truchleje".

Uwielbienie po Komunii świętej:
Ciebie, Boga, wysławiamy (1-14)
Głośmy chwałę Boga wśród wszystkich narodów, dziękując Mu za narodzenie Chrystusa Pana, Zbawiciela i śpiewajmy hymn "Ciebie, Boga, wysławiamy".

Zakończenie:
Cicha noc, święta noc (1-3)
Liturgię świętej nocy narodzin Jezusa Chrystusa zakończmy kolędą, oddającą atmosferę wydarzeń z Betlejem sprzed ponad 2 000 lat.

 

Msza święta o świcie


Rozpoczęcie:
Gdy się Chrystus rodzi (1-5)
Odwołując się do antyfony na wejście ("Światło zabłysło dzisiaj nad nami, bo Chrystus nam się narodził. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Książę Pokoju, Ojciec Wieczności, a Jego królestwu nie będzie końca") liturgię Mszy świętej rozpocznijmy od śpiewu "Gdy się Chrystus rodzi".

Przygotowanie Darów:
Anioł pasterzom mówił (1-2)
W Ewangelii według świętego Łukasza słyszeliśmy o znalezieniu przez pasterzy Maryi, Józefa i Dzieciątka Jezus w grocie betlejemskiej. W czasie procesji z Darami warto wykonać kolędę "Anioł pasterzom mówił".

Komunia święta:
Do szopy, hej pasterze (1-3)
W antyfonie na Komunię świętą słyszymy: "Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem. Oto Król twój przychodzi do ciebie, Święty i Zbawiciel świata", dlatego zaśpiewajmy w czasie Komunii świętej kolędę "Do szopy, hej pasterze".

Uwielbienie po Komunii świętej:
Radośnie Panu hymn śpiewajmy (1-10)
Psalmista głosi: "Pan króluje, wesel się ziemio, radujcie się liczne wyspy! Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa, a wszystkie ludy widzą Jego chwałę. Światło wschodzi dla sprawiedliwego i radość dla ludzi prawego serca. Radujcie się w Panu sprawiedliwi i sławcie Jego święte imię". Nawiązując do tych słów, w czasie uwielbienie po Komunii świętej śpiewajmy "Radośnie Panu hymn śpiewajmy".

Zakończenie:
Pasterze mili, coście widzieli? (1-6)
Na zakończenie Eucharystii zaśpiewajmy kolędę, która odnosi się do Ewangelii z dzisiejszej liturgii Słowa Bożego.

 

 

Msza święta w dzień


Rozpoczęcie:
Dzisiaj w Betlejem (1-3)
"Dziecię nam się narodziło i Syn został nam dany; na Jego ramionach spoczęła władza, i nazwano Go Zwiastunem Bożych zamiarów"- w nawiązaniu do antyfony na wejście podczas procesji wejścia śpiewajmy "Dzisiaj w Betlejem".

Przygotowanie Darów:
Mizerna, cicha stajenka (1, 5)
Czytany w czasie Mszy świętej w dzień Prolog Ewangelii świętego Jana przekazuje nam prawdę, że "Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami". Śpiewajmy zatem kolędę "Mizerna, cicha stajenka" wraz z jej piątą zwrotką.

Komunia święta:
W żłobie leży, któż pobieży? (1-4)
Odwołując się do antyfony na Komunię świętą: "Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie przychodzące od naszego Boga", w czasie Komunii świętej warto wykonać "W żłobie leży, któż pobieży?"

Uwielbienie po Komunii świętej:
Upadnij na kolana (1-4)
W śpiewie przed Ewangelią śpiewaliśmy: "Zajaśniał nam dzień święty, pójdźcie narody, oddajcie pokłon Panu, bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię". Uwielbiajmy Boga Ojca tekstem pieśni "Upadnij na kolana".

Zakończenie:
Hej, w dzień narodzenia (1-3)
Ofiarę Mszy świętej zakończmy wspólnym śpiewem pastorałki "Hej, w dzień narodzenia".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Maj 2022
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama