Propozycje śpiewów - Środa Popielcowa

Rozpoczęcie:
Bądź mi litościw, Boże (1-5)
Rozpocznijmy Mszę świętą śpiewem pieśni "Bądź mi litościw, Boże", która jest nawiązaniem do antyfony na wejście: "Panie, Ty wszystkim okazujesz miłosierdzie i żadnego ze swych stworzeń nie masz w nienawiści. Nie zważasz na grzechy ludzi, aby mogli się nawrócić, przebaczasz im, bo Ty jesteś Panem, Bogiem naszym".

Obrzęd posypania głów popiołem:
Posypmy głowy popiołem (1-6)
Przed oczy Twoje, Panie (1-13)
Podczas obrzędu posypania głów popiołem należy śpiewać wszelkie pieśni o charakterze pokutnym (nie: pasyjnym!).

Przygotowanie Darów:
Chrystus, Chrystus to nadzieja (3)
Święty Paweł w liście do Koryntian zachęca: "Pojednajcie się z Bogiem". W czasie procesji z Darami ofiarnymi śpiewajmy trzecią zwrotkę pieśni "Chrystus, Chrystus to nadzieja", która jest odpowiedzią na wołanie Apostoła.

Komunia święta:
O, Jezu mój drogi, Tyś jest źródłem łask (1-4)
"Kto rozważa Prawo Pańskie dniem i nocą, wyda owoc w swoim czasie" - nawiązując do antyfony na Komunię świętą oraz do charakteru Liturgii Słowa Bożego i Środy Popielcowej, podczas Komunii świętej śpiewajmy "O, Jezu mój drogi, Tyś jest źródłem łask".

Uwielbienie po Komunii świętej:
Boże, zmiłuj się nad nami (1-4)
Cała liturgia Słowa Bożego przedstawia nam Boga jako dobrego, łaskawego i miłosiernego Ojca. Dlatego po Komunii świętej uwielbiajmy Go pieśni "Boże, zmiłuj się nad nami", prosząc Go o okazanie nam zmiłowania.
albo:
ŚWIĘTE MILCZENIE

Zakończenie:
Przepuść, Panie przepuść (x3)
W pierwszym czytaniu z Księgi Joela słyszeliśmy: "Przepuść, Panie, ludowi Twojemu i nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, aby poganie nie zapanowali nad nami". Podejmijmy tę prośbę i zakończmy liturgię pieśnią "Przepuść, Panie przepuść".


Uwaga!

Wielki Post dzieli się na dwie części: pokutną i pasyjną. Pierwsza zaczyna się od Środy Popielcowej, druga od 5. niedzieli Wielkiego Postu. Z tego powodu w naszych propozycjach zasadniczo nie będziemy podawać w pierwszym okresie pieśni o Męce Pańskiej.«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Maj 2022
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama