Propozycje śpiewów - 13. niedziela zwykła i Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Wigilia Uroczystości :. Msza w dzień Uroczystości :.

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA


Rozpoczęcie:
Boże, zmiłuj się nad nami (1-3)
Nawiązując do antyfony na wejście: "Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, radosnym głosem wykrzykujcie Bogu" śpiewajmy w czasie procesji wejścia "Boże, zmiłuj się nad nami".

Przygotowanie Darów:
Za rękę weź mnie, Panie (1-2)
Odwołując się do Ewangelii o wskrzeszeniu córki Jaira, w czasie składania na ołarzu darów ofiarnych śpiewajmy "Za rękę weź mnie, Panie".

Komunia święta:
Pójdźcie błogosławić Pana (1-3)
Jeden chleb (1-3)
Tyś w Wieczerniku (1-2)
Pierwsza antyfona na Komunię świętą głosi: "Błogosław, duszo moja, Pana, i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego"- śpiewajmy zatem "Pójdźcie błogosławić Pana".
Natomiast w drugiej antyfonie słyszymy: "Ojcze, proszę za nimi, aby wszyscy stanowili jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał"- można także zaśpiewać "Jeden chleb" lub "Tyś w Wieczerniku".


Uwielbienie po Komunii świętej:
Panie mój, cóż Ci oddać mogę? (1-4)
W nawiązaniu do psalmu responsoryjnego oraz Ewangelii o uzdrowieniu córki Jaira, wyśpiewujmy Bogu uwielbienie pieśnią "Panie mój, cóż Ci oddać mogę?"

Zakończenie:
Pieśń ku czci Serca Pana Jezusa
Czerwiec jest miesiącem poświęconym Boskiemu Sercu Pana Jezusa. Mszę świętą możemy zakończyć śpiewem pieśni ku Jego czci.

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH PIOTRA I PAWŁA, APOSTOŁÓW (wieczorna Msza wigilijna)


Rozpoczęcie:
Idźcie na cały świat (1-3)
W antyfonie na wejście słyszymy: "Piotr, apostoł, i Paweł, nauczyciel narodów, przekazali nam, Panie, Twoją Ewangelię". Wigilię jutrzejszej uroczystości rozpocznijmy śpiewem "Idźcie na cały świat".

Przygotowanie Darów:
Boże mocny, Boże cudów (1-2)
Boże, w dobroci (1, 4)
Wszystkie, Jezu prace moje (1-2)
W Ewangelii Piotr stwierdza: "Panie, Ty wiesz wszystko, Ty wiesz, że Ciebie miłuję". W czasie procesji z Darami zaśpiewajmy jedną z zaproponowanych pieśni.

Komunia święta:
Kłaniam się Tobie (1-3)
W antyfonie komunijnej słyszymy: "Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci Mnie miłują? Panie, Ty wiesz wszystko, Ty wiesz, że Cię kocham". Zaśpeiwajmy zatem pieśń "Kłaniam się Tobie" (zwłaszcza drugą zwrotkę).

Uwielbienie po Komunii świętej:
Chwalcie Pana wszyscy (1-3)
Odwołując się do psalmu responsoryjnego, po Komunii świętej uwielbiajmy Boga Ojca śpiewem "Chwalcie Pana wszyscy".

Zakończenie:
Weź w swą opiekę (1-2)
Na zakończenie warto wykonać dwie pierwsze zwrotki pieśni "Weź w swą opiekę", w której powierzamy Kościół i Ojca świętego opiece NMP.

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH PIOTRA I PAWŁA, APOSTOŁÓW (Msza w dzień)


Rozpoczęcie:
Panie, umocnij wiarę naszą! (1-4)
Nawiązując do antyfony na wejście ("Radujmy się w Panu w uroczystość apostołów Piotra i Pawła, którzy własną krwią użyźnili Kościół, pili kielich Pański i stali się przyjaciółmi Boga") oraz kolekty ("Boże, Ty nam dałeś dzień świętej radości w uroczystość apostołów Piotra i Pawła, spraw, aby Twój Kościół wiernie zachowywał naukę Apostołów, od których otrzymał zaczątek wiary") rozpocznijmy ofiarę Mszy świętej śpiewem "Panie, umocnij wiarę naszą!"

Przygotowanie Darów:
Boże, obdarz Kościół swój (1-3)
Odwołując się do Ewangelii oraz teologii dzisiejszej uroczystości, składając na ołtarzu dary chleba i wina śpiewajmy "Boże, obdarz Kościół swój".

Komunia święta:
Bądźże pozdrowiona, Hostio (1-4)
Witaj, Chrystusowe Ciało (1)
Antyfona na Komunię świętą głosi: "Piotr rzekł do Jezusa: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego [...]", dlatego w czasie Komunii świętej zaśpiewajmy jedną z zaproponowanych pieśni.

Uwielbienie po Komunii świętej:
Radośnie Panu hymn śpiewajmy (1-10)
Upadnij na kolana (1-4)
"Wysławiajcie razem ze mną Pana, wspólnie wywyższajmy Jego imię"- wzywa psalmista. Proponuję, aby po Komunii świętej zaśpiewać "Radośnie Panu hymn śpiewajmy" lub "Upadnij na kolana".

Zakończenie:
Pieśń ku czci św. Pawła
Wraz z dzisiejszą uroczystością kończą się obchody Roku Świętego Pawła. Proponuję zatem, aby na zakończenie liturgii wykonać hymn "Apostoł Narodów" ("Dziś wzywam was, bracia najmilsi") lub dowolną pieśń ku czci św. Pawła.
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Kwiecień 2021
N P W Ś C P S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
Pobieranie... Pobieranie...