Propozycje śpiewów - 16. niedziela zwykła

Św. Brygidy, Patronki Europy Św. Jakuba, Apostoła

Rozpoczęcie:
Boże, obdarz Kościół Twój (1-4)
Antyfona na wejście głosi: "Oto mi Bóg dopomaga, Pan podtrzymuje me życie. Będę Ci chętnie składać ofiarę i sławić Twe dobre imię", dlatego w czasie procesji wejścia zaśpiewajmy cztery zwrotki "Boże, obdarz Kościół Twój".

Przygotowanie Darów:
Boże, w dobroci (1-2)
"Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy"- nawiązując do psalmu responsoryjnego wysławiajmy dobroć Boga Ojca i śpiewajmy w czasie przygotowania Daró pieśń "Boże, w dobroci".

Komunia święta:
Panie, pragnienia ludzkich serc (1-3)
Ja wiem, w Kogo ja wierzę (1-3)
Pan Jezus już się zbliża (1-4)
Pan wieczernik przygotował (1-6)
W psalmie, śpiewie przed Ewangelią i w Ewangelii słyszeliśmy o dobrym Pasterzu. Zaśpiewajmy zatem "Panie, pragnienia ludzkich serc".Antyfona komunijna głosi, że "Pan miłosierny i łaskawy sprawił, że trwa pamięć Jego cudów, dał pokarm bogobojnym"- proponuję zaśpiewać "Ja wiem, w Kogo ja wierzę", wyznając wiarę w Pana, który "karmi dusze głodne Ciałem i Krwią swych ran". Natomiast w drugiej antyfonie na Komunię świętą słyszymy: "Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto usłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną"- warto zatem zaśpiewać "Pan Jezus już się zbliża" lub "Pan wieczernik przygotował".

Uwielbienie po Komunii świętej:
Cały świat niech śpiewa (1-4)
O, Panie, Tyś moim Pasterzem (1-4)
Po Komunii świętej śpiewajmy jedną z powyższych pieśni, które odnoszą się do dzisiejszej liturgii Słowa Bożego.

Zakonczenie:
Chrystus, Chrystus to nadzieja (1-4)
Jezu, zostań w nas (1-2)
Niech żyje Jezus (1x3)
Na zakończenie zaśpiewajmy jedną z zaproponowanych pozycji, które odnoszą się do drugiego czytania z listu do Efezjan.

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ BRYGIDY, ZAKONNICY, PATRONKI EUROPY


Rozpoczęcie:
Ojcze z niebios, Boże (1-3)
Odwołując się do antyfony na wejście, biografii świętej Brygidy oraz kolekty ("Panie, nasz Boże, Ty objawiłeś świętej Brygidzie tajemnice nieba, gdy rozważała mękę Twojego Syna, spraw, abyśmy mogli się radować, gdy nam objawisz Twoją chwałę") śpiewajmy trzy zwrotki "Ojcze z niebios, Boże".

Przygotowanie Darów:
Jeden chleb (1)
Jesteś, Panie winnym krzewem (1-2)
W nawiązaniu do Ewangelii, składając dar chleba i wina zaśpiewajmy jedną z powyższych pozycji.

Komunia święta:
Lud Twój, Panie lud (1-3)
Antyfona komunijna głosi, że "Królestwo niebieskie podobne jest do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, sprzedał wszystko, co miał, i ją kupił", dlatego podczas Komunii świętej śpiewajmy "Lud Twój, Panie lud".

Uwielbienie po Komunii świętej:
Dzięki, o Panie! (1-7)
Dziękujmy Bogu za wiarę w Jego Syna, nadzieję i miłość i śpiewajmy "Dzięki, o Panie".

Zakończenie:
Kto się w opiekę odda (1-3)
Psalmista głosi, że "Pan [...] los zabezpiecza". Na zakończenie Eucharystii powierzmy się opiece Boga Najwyższego i zaśpiewajmy "Kto się w opiekę odda".

ŚWIĘTO ŚWIĘTEGO JAKUBA STARSZEGO, APOSTOŁA


Rozpoczęcie:
Panie, umocnij wiarę naszą (1-6)
Nawiązując do antyfony na wejście, a także do kolekty, w której słyszymy proszę, aby przykład świętego Jakub utwierdzał Kościół Chrystusa, rozpocznijmy Mszę świętą śpiewem "Panie, umocnij wiarę naszą".

Przygotowanie Darów:
Idźcie na cały świat i nauczajcie (2)
W śpiewie przed Ewangelią słyszeliśmy słowa Chrystusa: "Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili". Proponuję, aby podczas przygotowania Darów wykonać śpiew "Idźcie na cały świat i nauczajcie".

Komunia święta:
Pan wieczernik przygotował (1-2, 5)
Panie, dobry jak chleb (1-3)
W antyfonie na Komunię świętą słyszeliśmy: "Pili z kielicha Pańskiego i stali się przyjaciółmi Bożymi". Odwołując się do niej warto zaśpiewać jedną z zaproponowanych pieśni.

Uwielbienie po Komunii świętej:
Dzięki, o Boże Ojcze (1-5)
W Ewangelii słyszeliśmy, że Syn Człowieczy "nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu". Dziękujemy za to Bogu Ojcu śpiewem "Dzięki, o Boże Ojcze".

Zakończenie:
Weź w swą opiekę (1-2)
Po raz kolejny nawiązując do kolekty, którą dzisiaj słyszeliśmy, proponuję, aby liturgię święta św. Jakuba zakończyć śpiewem "Weź w swą opiekę", powierzając Królowej Apostołów Kościół święty oraz papieża.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Sierpień 2022
N P W Ś C P S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama