Objawienie Pańskie

Oddali mu pokłon. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wprowadzenie do liturgii

Zajaśniało nad ludzkością światło Chrystusa. To On, Bóg, objawił się jako człowiek, by przynieść zbawienie wszystkim narodom. To On, Bóg — Człowiek objawia się nam w tej Eucharystii, aby i nas przeprowadzić ze śmierci do życia, z ciemności do światła, z niewoli do wolności. Uznajmy w Nim naszego Pana, jak uznali Go Mędrcy ze Wschodu, składając Mu dary jako Królowi, Kapłanowi i Bratu każdego człowieka. Upadnijmy, jak trzej mędrcy, na twarz i złóżmy Mu pokłon. I ofiarujmy swe dary: złoto naszych serc, kadzidło naszych słów i czynów, mirrę naszych cierpień i udręk codzienności.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Mędrcy ze Wschodu, uznający Chrystusa za Boga-Człowieka, Króla, Kapłana i Proroka są znakiem narodów pogańskich, które wchodzą do Kościoła z całym bogactwem swej własnej kultury i przyjmują orędzie zbawienia. Spełniają się więc nieustannie słowa proroka Izajasza, gdyż Kościół — Nowe Jeruzalem jest znakiem jedności całej rodziny ludzkiej. Myśl tę podejmuje i rozwija św. Paweł — Apostoł narodów pogańskich.

Modlitwa powszechna

Pan wyzwoli tych, którzy Go wzywają i objawi im swoje zbawienie, dlatego wzywamy Pana i kierujemy do Niego modlitwę; bo przybywa światło i chwała Pana rozbłyska nad nami.

  1. Módlmy się, by narody zdążały do światła, które jaśnieje w Objawieniu, w Kościele, w sakramentach.
    R. Obdarz nas, Panie, blaskiem Twej światłości.
  2. Módlmy się, by Pan zajaśniał mad narodami spowitymi w mroku niewiary, nad ciemnościami, które spowijają ludzkie serca.
  3. Módlmy się, by wszyscy królowie i władcy ziemi oddali pokłon Panu, a wszystkie narody były otwarte dla Chrystusa, który rządzi sprawiedliwie i w pokoju.
  4. Módlmy się, by Pan wyzwolił biedaków, ubogim zesłał pomoc, wybawił od śmierci nędzarzy.
  5. Módlmy się, by misjonarze obecnymi pokoleniom ziemi zwiastowali objawioną prawdę i skutecznie przyczyniali się do rozwoju świata i Kościoła naszych czasów.
  6. Módlmy się, by zmarli NN. stali się współuczestnikami obietnicy objawionej w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię.
  7. Módlmy się, by nasze pokolenie wytrwale zdążało do Boga, byśmy wszyscy tutaj zgromadzeni mogli postępować w światłości Pana.

Ojcze, Ty w każdym pokoleniu na nowo odsłaniasz swe tajemnice i w każdym pokoleniu na nowo odradzasz swój Kościół. Wysłuchaj modlitwy, którą kierujemy do Ciebie w święto Objawienia, i spraw w swym miłosierdziu, by wszyscy zawsze postępowali w światłości Twego Syna. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

Przed prefacją


Chrystus objawia się światu jako Bóg Człowiek, prawdziwy Król, Kapłan i Prorok. Dziękujmy Bogu za dar zbawienia, ofiarowany nam w Chrystusie

Przed rozesłaniem

Jak gwiazda Mędrcom, tak nam objawia się Boża prawda, byśmy idąc za jej światłem, doszli do Chrystusa i dostąpili zbawienia. Niech w tej drodze za Bożym światłem towarzyszy nam błogosławieństwo i nadzieja, jak towarzyszyła tym, którzy szukali narodzonego w Betlejem Judzkim. I pamiętajmy: prawdziwy mędrzec oddaje pokłon tylko Bogu samemu.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Maj 2022
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama