Jezusowy przepis na sukces

Co to jest sukces? Istnieje wiele odpowiedzi na to pytanie. Inna będzie odpowiedź naukowca, inna sportowca, inna artysty, nauczyciela, lekarza czy polityka. Dla każdego nieco inna będzie miara sukcesu. Bo dla każdego co innego jest w życiu ważne. Inaczej też patrzył na sukces Jezus Chrystus. Dla Niego ważna była perspektywa wieczności.

Otrzymać wieniec zwycięstwa

Kiedy święty Piotr czynił Jezusowi wyrzuty, że mówi o swojej bolesnej śmierci, On wskazał na potrzebę szukania życia poza tym światem. Co więcej, pouczył, że osiągnięcie go często wymaga rezygnacji z korzyści, jaką niesie ze sobą życie na tym świecie. Prawdziwym sukcesem nie jest to, co człowiek może osiągnąć na ziemi, ale zdobycie życia wiecznego.

Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Mt 16,24-27


Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Mt 6, 19-21


Doskonale rozumiał to święty Paweł. Dla Niego Jezus był całym życiem, a śmierć zyskiem (Flp 1, 21):

Ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim - nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze - przez poznanie Jego: zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach - w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych.. Nie [mówię], że już [to] osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz pędzę, abym też [to] zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno [czynię]: zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie. Flp 3, 7-14


Albowiem krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkich, którzy umiłowali pojawienie się Jego. 2 Tm 4, 6-8


Jak wygrać bieg?

Co zrobić, aby osiągnąć sukces? Takie pytanie zadał Jezusowi bogaty młodzieniec. Jezus wskazał mu drogę zachowywania Bożych przykazań. To od czynów człowieka zależy, czy osiągnie niebo. Jezus wielokrotnie o tym naucza. Wzięcie krzyża, naśladowanie Go pozwala znaleźć życie wieczne. Nie może osiągnąć zbawienia człowiek, który dopuszcza się nieprawości.
«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Styczeń 2022
N P W Ś C P S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama