Ofiara Mszy Świętej a Ofiara Krzyżowa

W rzeczywistości Eucharystycznej nie różni się Ofiara Mszy Świętej od Ofiary Krzyżowej, bo w obydwu Chrystus jest Ofiarnikiem i zarazem Barankiem Ofiarnym.

Jezus Chrystus, Syn Boży, umiera duchowo za każdego słuchającego Mszy, jak przedtem umarł fizycznie za cały świat. A co za pożytek płynie z tego dla nas, ile łask możemy sobie wyjednać i jak pewnie dostąpić zbawienia! Gdybyś był na górze Kalwarii i ofiarowałbyś był Bogu Ojcu gorzkie męki konania Jego Syna czy sądzisz, że Bóg nie odpuściłby ci był twych grzechów? Bez wątpienia udzieliłby Ojciec miłosierny tobie, skruszonemu Jego synowi, odpuszczenia wszystkich win twoich i kar, przez wzgląd na gorzką śmierć umiłowanego Swojego Syna. Więc czyń podobnie we Mszy, bo i tu jest obecny cieleśnie twój Jezus i w duchowny sposób umiera za ciebie.

Godziną ofiary Chrystusa było Jego wcielenie i Jego ofiarowanie się na Kalwarii. „Godziło się – pisze święty Paweł w liście do Żydów (2, 14), - by On, stawszy się człowiekiem i równym z ludźmi, stał się także z nimi Ofiarą i dopełnił słowa (dzieła) odkupienia przez Mękę.”

Ofiara Jego stała się powszechną i trwałą. Odnawia się dnia każdego i pomnaża się ciągle. Chociaż tylko na ołtarzu krzyża ofiarował się w sposób krwawy, to jednak mnóstwo jest innych ołtarzy, gdzie poddaje się śmierci w sposób bezkrwawy, staje się ofiarą i oddaje się duszom, które pragną zjednoczyć się z Nim i upodobnić, i uczestniczyć w Jego zasługach. „I tak dziać się będzie aż do końca czasów. (1. Kor. 2, 26). Potem ujrzymy w Niebie Jego chwalebną ofiarę. Tam nie będzie się już ofiarowywał , ani oddawał na zabicie, ale pozostanie jako ofiarowany, z ranami, które otrzymał, a które stały się dla Niego źródłem chwały bez końca.” Pisze Święty Jan (Ap. 5, 6):

„Widziałem Baranka Bożego przed tronem Ojca.”

Był jakby zabity, jak Ofiara święta, jak jest z nią jeszcze na ziemi. Stał jednak prosto, silnie i niewzruszenie, jak to zgodne jest z Jego zmartwychwstaniem i chwałą. A dokoła Niego stali kapłani, trzymający w rękach naczynia złote, pełne kadzidła (które oznacza modlitwy Świętych); i wszyscy padali przed Nim na twarz i śpiewali:

„Godnym jesteś, Panie, wszelkiej chwały, iż oddałeś się za nas na śmierć i wykupiłeś nas ceną Krwi Swojej; iż ze wszystkich ludów i narodów wybrałeś nas i uczyniłeś królami i kapłanami najwyższego.”

A miliony Aniołów, otaczających tron Boży, powtarzały jednogłośnie:

„Godnym jest Baranek zabity, by wziął moc wszelką i Boskość, mądrość i władzę, cześć, uwielbienie i chwałę.”

A wszelkie stworzenie w Niebie i na ziemi wołało wielkim głosem:

Więcej na następnej stronie

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
Pobieranie... Pobieranie...
« » Listopad 2020
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Pobieranie... Pobieranie...