Ofiara Mszy Świętej a Ofiara Krzyżowa

W rzeczywistości Eucharystycznej nie różni się Ofiara Mszy Świętej od Ofiary Krzyżowej, bo w obydwu Chrystus jest Ofiarnikiem i zarazem Barankiem Ofiarnym.We Mszy Świętej ofiarowuje się Chrystus, czyli oddaje się Bogu Ojcu z Ciałem, które wziął z Marii Dziewicy i złożył w ofierze na krzyżu, z Swoim wcieleniem, życiem ziemskim, a przede wszystkim wraz ze Swoją Śmiercią Krzyżową, prosi również Boga, by owoce i zasługi Jego dzieła odkupienia obrócił na pożytek chrześcijan; dodatkowo jeszcze oddaje wiernym Swoje własne Ciało ofiarne na pokarm w Eucharystii.

Święty Paweł w pierwszym Liście do Koryntian (10,16) pisze: „Czy Kielich błogosławieństwa, który poświęcamy, częścią Ciała Pańskiego?” Chce tu powiedzieć, że w Ofierze Eucharystycznej wstępujemy w społeczność ofiarną z ofiarowanym za nas Ciałem i Krwią Chrystusa, po za tym przedstawia Św. Paweł Chrystusa szczegółowo, jako Arcykapłana.

Ważne w tej kwestii orzeczenie Soboru Trydenckiego (Sess. 22, cap.1), które brzmi: „Ponieważ w Starym Testamencie, według świadectwa Św. Pawła, nie było nic doskonałego, dla Kapłaństwa Lewi, okazało się konieczne, by na zrządzenie ojca miłosierdzia powstał nowy Kapłan według porządku Melchizedecha, Pan nasz, Jezus Chrystus, który wszystkich, mających ofiarować, mógł udoskonalać i wieść do doskonałości? Ponieważ więc Pan i Bóg nasz, chociaż raczył ofiarować się przez Śmierć Swoją na ołtarzu krzyża odkupienia, więc nie chciał przez śmierć Swą niszczyć Kapłaństwa Swojego, dlatego przy Ostatniej Wieczerzy, zanim został wydany, ogłosił się Kapłanem na Wieki według porządku Melchizedecha, ofiarował Bogu Ojcu Ciało i Krew Swoją pod postaciami Chleba i wina, by tak dać się zapamiętać Swej Oblubienicy, Kościołowi, widzialną ofiarę, która miała przeobrażać krwawą Ofiarę, raz złożoną na krzyżu, być jej pamiątką aż po koniec świata i objawiać jej zbawienną moc w odpuszczaniu naszych grzechów, codziennie popełnianych; podał wtedy Apostołom, których ustanowił jednocześnie Kapłanami Nowego Przymierza, Siebie zaś samego na pokarm pod tymi postaciami i nakazał im, oraz też wszystkim ich następcom w kapłaństwie, by i oni tak ofiarowali, mówiąc: „to czyńcie na Moją Pamiątkę”, jak to Kościół katolicki od początku rozumiał i nauczał”.

Więcej na następnej stronie

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
« » Grudzień 2023
N P W Ś C P S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Pobieranie... Pobieranie...