Rosarium Virginis Mariae

List Apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, duchowieństwa i wiernych o różańcu świętym

Patrzę na Was wszystkich, Bracia i Siostry wszelkiego stanu, na Was, rodziny chrześcijańskie, na Was, osoby chore i w podeszłym wieku, na Was młodzi: weźcie znów ufnie do rąk koronkę różańca, odkrywając ją na nowo w świetle Pisma Świętego, w harmonii z liturgią, w kontekście codziennego życia.

Oby ten mój apel nie popadł w zapomnienie nie wysłuchany! Na początku dwudziestego piątego roku mojego Pontyfikatu powierzam ten List apostolski czułym dłoniom Maryi Panny, korząc się w duchu przed Jej obrazem we wspaniałym sanktuarium wzniesionym dla Niej przez bł. Bartłomieja Longo, apostoła różańca. Chętnie wypowiadam jego wzruszające słowa, jakimi kończy on słynną Suplikę do Królowej Różańca Świętego: O, błogosławiony różańcu Maryi, słodki łańcuchu, który łączysz nas z Bogiem; więzi miłości, która nas jednoczysz z aniołami; wieżo ocalenia od napaści piekła; bezpieczny porcie w morskiej katastrofie! Nigdy cię już nie porzucimy. Będziesz nam pociechą w godzinie konania. Tobie ostatni pocałunek gasnącego życia. A ostatnim akcentem naszych warg będzie Twoje słodkie imię, o Królowo Różańca z Pompei, o Matko nasza droga, o Ucieczko grzeszników, o Władczyni, Pocieszycielko strapionych. Bądź wszędzie błogosławiona, dziś i zawsze, na ziemi i w niebie.

W Watykanie, dnia 16 października 2002 roku, na początku dwudziestego piątego roku mego Pontyfikatu.

Przypisy
1 Konst. duszpast. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 45.

2 Paweł VI, Adhort. apost. Marialis cultus (2 lutego 1974), 42: AAS 66, 1974, s.153.

3 Por. Acta Leonis XIII, 3 (1884), 280-289.

4 Godny wspomnienia jest przede wszystkim jego List Apostolski o różańcu Il religioso convegno z 29 września 1961r.: AAS 53 (1961), 641-647.

5 Insegnamenti di Giovanni Paolo II, I (1978), ss. 75-76.

6 Por. AAS 93 (2001), 285.

7 Jan XXIII w latach przygotowania do Soboru wezwał wspólnotę chrześcijańską do modlitwy różańcowej w intencji powodzenia tego wydarzenia w Kościele: por. List do Kardynała Wikariusza Rzymu z 28 września 1960 r.: AAS 52 (1960), 814-817.

8 Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 66.

9 N. 32: AAS 93 (2001), 288.

10 Tamże, 33: l.c., 289.

11 Jak wiadomo, co należy raz jeszcze potwierdzić, objawienia prywatne nie mają tej samej natury, co objawienie publiczne, normatywne dla całego Kościoła. Zadaniem Urzędu Nauczycielskiego jest badanie i uznawanie autentyczności objawień prywatnych oraz ich wartości dla pobożności wiernych.

12 Le secret admirable du TrŁs-Saint Rosaire, Paris 1912. [Il segreto meraviglioso del Santo Rosario per convertirsi e salvarsi, w:San Luigi Maria Grignion de Montfort, Opere, 1, Scritti Spirituali, Roma 1990, ss. 729-843].

13 Beato Bartolo Longo, Storia del Santuario di Pompei, Pompei 1990, s. 59.

14 Adhort. apost. Marialis cultus (2 lutego 1974), 47: AAS (1974), 156.

15 Konst. o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, 10.

16 Tamże, 12.

17 Sobór Wat. II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 58.

18 I Quindici Sabati del Santissimo Rosario, wyd. 27, Pompei 1916, s. 27.

19 Sobór Wat. II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 53.

20 Tamże, 60.

21 Por. Dar i Tajemnica, Kraków 1996, s. 30.

22 Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, 120, wyd. Księży Marianów, Warszawa 1996, s. 97.

23 Katechizm Kościoła Katolickiego, 2679.

24 Tamże, 2675.

25 Suplika do Królowej Różańca świętego, którą odmawia się uroczyście dwa razy w roku - w maju i w październiku - została ułożona przez bł. Bartłomieja Longo w 1883 roku, w odpowiedzi na wezwanie, jakie Papież Leon XIII skierował do katolików w swojej pierwszej Encyklice o różańcu, aby duchowo angażowali się na rzecz pokonywania różnych przejawów zła w społeczeństwie.

26 Boska Komedia, Raj, XXXIII, 13-15 (tł. E. Porębowicz).

27 Jan Paweł II, List apost. Novo millennio ineunte, (6 stycznia 2001), 20: AAS 93 (2001), 279.

28 Adhort. apost. Marialis cultus (2 lutego 1974), 46: AAS 66 (1974), 155.

29 Jan Paweł II, List apost. Novo millennio ineunte, (6 stycznia 2001), 28: AAS 93 (2001), 284.

30 N. 515.

31 Przemówienie na Anioł Pański, 29 października 1978: Insegnamenti I (1978), 76.

32 Konst. duszpast. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 22.

33 Por. Św. Ireneusz z Lyonu, Adversus haereses, 3, 18, 1.

34 Katechizm Kościoła Katolickiego, 2616.

35 Por. n. 33: AAS 93 (2001), 289.

36 Jan Paweł II, List do artystów, (4 kwietnia 1999), 1: AAS 91 (1999), 1155.

37 Por. n. 46. Zwyczaj ten spotkał się niedawno z pochwałą Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Zasady i wskazania, 201.

38 ... concede, quaesumus, ut haec mysteria sacratissimo beatae Mariae Viriginis Rosario recolentes, et imitemur quod continent, et quod promittunt assequamur: Missale Romanum 1960, In festo Beatae Mariae Virginis a Rosario.

39 Por. n. 34: AAS 93 (2001), 290.

«« | « | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
Pobieranie... Pobieranie...
« » Listopad 2019
N P W Ś C P S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Pobieranie... Pobieranie...