Wszystkich Świętych

Wszyscy ludzie wezwani są do świętości. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wprowadzenie do liturgii

W radosną Uroczystość Wszystkich Świętych gromadzimy się na Eucharystii, aby wspominać i modlić się do tych wszystkich, którzy przebywszy trud ziemskiego pielgrzymowania, cieszą się chwałą zbawionych w niebie. Właśnie poprzez tę eucharystyczną ofiarę, poprzez uczestnictwo w Ciele i Krwi Pańskiej pragniemy jak najpełniej zjednoczyć się z nimi i wspólnie wychwalać Dobrego Boga za cuda, jakich dokonał w ich życiu oraz za to, że nas wszystkich powołał do udziału w swojej świętości.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Tematem przewodnim dzisiejszej liturgii słowa jest prawda o życiu wiecznym. Św. Jan w swej proroczej wizji ukazuje nam chwałę, jaką odbiera Bóg w niebie. Otaczają Go zbawieni ze wszystkich narodów, pokoleń i języków, ci, którzy dzięki mocy Chrystusa byli zdolni wypełnić błogosławieństwa z Ewangelii. Nas także powołał Bóg do świętości i otrzymamy ją, jeśli całą nadzieję położymy w Bogu i uwierzymy w słowa, które nieustannie kieruje do nas Bóg w Kościele.

Modlitwa wiernych

Przez przyczynę Wszystkich Świętych prośmy Boga, aby dał nam potrzebne łaski, a tym których Mu polecamy umacniał w dążeniu do świętości.

  1. Za Kościół święty, aby uobecniając w Eucharystii śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa prowadził wszystkich ludzi do świętości. R. Obdarz nas, Panie, Twoją świętością.
  2. Za biskupów, kapłanów, diakonów, aby ich osobista świętość stała się źródłem świętości wszystkich wiernych.
  3. Za wszystkie ludy i narody ziemi, które są rozdarte przez nienawiść i wojny, aby Pan przyniósł im pokój i obdarzył nadzieją wolności.
  4. Za cierpiących, osamotnionych, prześladowanych i żyjących w niesprawiedliwości, aby pamiętali, że ich nagroda wielka jest w niebie.
  5. Za tych, którzy uprzedzili nas w drodze do wieczności, aby mieli udział we wspólnocie zbawionych i świętych.
  6. Za nas tutaj obecnych, abyśmy przez codzienną, szarą pracę oraz modlitwę uświęcali siebie i innym pomagali w zbawieniu.

Boże, którego otacza wielka rzesza z każdego narodu, wszystkich pokoleń, ludów i języków, Ty jesteś naszym Ojcem; wysłuchaj modlitwy Twojego Kościoła i uczyń nas Twoim ludem, byśmy ze wszystkimi świętymi mogli głosić Twoją chwałę. Przez Chrystusa Pana naszego.

Przed prefacją

Wychwalajmy Boga za rzesze świętych ze wszystkich ludów i narodów. Dziękujmy Mu za dar świętości jaki otrzymaliśmy na chrzcie świętym i za jego pełną realizację w życiu wiecznym.

Przed rozesłaniem

Umocnieni Bożym błogosławieństwem i Bożymi obietnicami oraz przykładem świętych, idźmy odpowiedzieć życiem na Boże wezwanie do świętości.


 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Listopad 2021
N P W Ś C P S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama