I Niedziela Adwentu

Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego (Mt 24,37). Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych

Wprowadzenie do liturgii


Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent, czas świętego i radosnego oczekiwania na święta Bożego Narodzenia i na Paruzję Chrystusa przy końcu ludzkich dziejów. Nowy Rok liturgiczny, który zaczynamy, to także nowy, kolejny etap naszej osobistej historii zbawienia. Mijają dni, miesiące, lata. Który to już adwent w naszym życiu? Czy przez owo cykliczne, coroczne uobecnianie tamtego historycznego Adwentu nasze oczekiwanie i tęsknota za Panem stają się coraz intensywniejsze, a nasze myślenie o niebie coraz częstsze? Czy jesteśmy ludźmi, którzy każdego dnia czujnie oczekują na radosne spotkanie z Panem? Za brak takiej postawy w naszym codziennym życiu przeprośmy teraz naszego najlepszego Ojca.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Myśl o powtórnym przyjściu Chrystusa stanowi główny temat dzisiejszej niedzieli. Jego powrót na ziemię będzie jednak niespodziewany. Ewangelia wzywa nas do czuwania. Tym czuwaniem jest udział w Eucharystii. Poprzez nią już dzisiaj przychodzi do nas Pan i zbliża się nasze zbawienie - jak nas poucza św. Paweł. Wsłuchamy się z uwagą w słowo, które skieruje do nas Pan.

Modlitwa wiernych

Oczekując na przyjście Pana, trwamy na modlitwie i do Boga, który jest źródłem pokoju i nadziei zbawienia, kierujemy nasze wspólne modlitwy.

  1. Prośmy, aby chrześcijanie byli czujni i zawsze gotowi na spotkanie z Chrystusem, gdy przyjdzie w chwale. R. Przyjdź nam z pomocą, Boże Wszechmogący.
  2. Prośmy, aby grzesznicy powstali z grzechów i zbliżyli się do światła, które zwiastuje nadejście przebaczenia.
  3. Prośmy, aby cierpiący, chorzy i uwięzieni z nadzieją oczekiwali na umocnienie, uzdrowienie oraz pełne uwolnienie w Chrystusie.
  4. Prośmy, aby mieszkańcy naszej parafii przez udział w rekolekcjach adwentowych przygotowali się na radosne powitanie Zbawiciela.
  5. Prośmy, aby nasi zmarli znaleźli pokój w Chrystusie, który dla wszystkich otwiera bramy zbawienia.
  6. Prośmy, abyśmy sami usłyszeli wezwanie Ewangelii i przyoblekli się w Pana Jezusa Chrystusa.

Wysłuchaj nas, Boże, byśmy czuwając wiernie wypełniali nasze powołanie i byli zawsze gotowi na dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.


Przed prefacją

Nakarmieni słowem życia, dziękujmy Bogu za dzieło zbawienia, dokonane przez pierwsze przyjście Zbawiciela, dziękujmy za zapowiedź drugiego przyjścia, na które oczekujemy zgromadzeni na modlitwie.

Przez rozesłaniem

Nie wiemy, kiedy powróci nasz Pan na ziemię. Czuwajmy więc, a błogosławieństwo Boga niech nas umocni w nadziei, że Pan nasz na pewno przyjdzie aby nagrodzić tych, którzy czynią sprawiedliwość i strzegą Jego dróg.

 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
« » Luty 2024
N P W Ś C P S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Pobieranie... Pobieranie...