Komentarze do Liturgii - Dzień Zaduszny

Modlitwa Kościoła wyprasza zbawienie


Wprowadzenie do liturgii

Z ufnością polecamy Bogu wszystkich naszych zmarłych. Oddajemy ich imiona Jezusowi Chrystusowi w tej Eucharystii, dziękując Bogu za życie. Nasza modlitwa jest wyrazem pamięci o nich, ale także pełnym ufności spotkaniem z nimi w wierze. Spotkamy ich kiedyś w Bogu, jeżeli już tutaj będziemy trwali na modlitwie i dziękczynieniu. Jeżeli będziemy oczekiwać na przyjście Chrystusa Pana, który przekształci nasze śmiertelne ciała na podobne do swego ciała zmartwychwstałego.

Jesteśmy grzeszni, prośmy więc o przebaczenie, aby przyjąć Boże dary i aby Bóg nas kiedyś przyjął do grona zbawionych.

Wprowadzenie do liturgii słowa

W słowie Bożym ukazuje się dobroć i miłosierdzie Boga, który jest Panem życia. Słuchajmy Bożego słowa, by mieć wiarę i mieć tę nadzieję jaka nam jest potrzebna wobec przemijania i śmierci.

Modlitwa powszechna

Prośmy Boga w naszej modlitwie o miłosierdzie dla żywych i zbawienie dla naszych zmarłych, których polecamy w tej Eucharystii.

  1. Prośmy za Kościół święty, aby jego posługa i modlitwa wypraszała zbawienie dla zmarłych.
    R. Daj nam, Panie, życie i Twoje zbawienie.
  2. Prośmy za zmarłych biskupów naszej diecezji, kapłanów, tych, którzy tutaj głosili słowo i spełniali posługę sakramentalną, aby wszyscy zostali przyłączeni do Kościoła zbawionych.
  3. Prośmy za zmarłych, których polecamy w wypominkach i naszych szczególnych modlitwach w tym roku, aby ich imiona zostały wpisane do Księgi obmytych krwią Baranka.
  4. Prośmy za tych, którzy polegli w obronie ojczyzny, którzy polegli w naszym mieście, aby Bóg darował im ojczyznę wieczną, dom nie ręką ludzką uczyniony.
  5. Prośmy za tych, którzy w tym kościele modlili się, przyjmowali sakramenty i słuchali Bożego słowa, aby mieli udział w tej rzeczywistości, którą zapowiadają sakramentalne znaki.
  6. Prośmy za zmarłych, o których nie pamiętają bliscy i krewni, aby Kościół jako rodzina Boża obejmował modlitwą wszystkich potrzebujących zbawienia.
  7. Prośmy za nas samych, abyśmy obdarowani Bożymi łaskami, tym gorliwiej polecali tych co odeszli z tego świata i tych, którzy nie mają widzialnej łączności z Kościołem.

Ojcze, wysłuchaj tej modlitwy, wysłuchaj tych wszystkich serc, które polecają ci swe prośby, daj, byśmy ubogaceni Twoim słowem, z tym większą nadzieją oczekiwali na zbawienie i z tym większą ufnością polecali Ci zmarłych, których imiona są Ci znane. Prosimy Cię przez Chrystusa Pana naszego.

Przed prefacją


Dziękujmy Bogu za wszystkie Jego dary, za wszystkich ludzi, których powołał do wiary i zbawienia. Dziękujmy za Kościół święty, w którym żyje zmartwychwstały Pan i niesie wszystkim zbawienie.

Przed rozesłaniem

Przyjmijmy Boże błogosławieństwo, aby żyć w bojaźni Bożej, która strzeże od grzechu, i w nadziei spotkania tych, co odeszli do wieczności szczęśliwej i obdarowanej oglądaniem Boga.
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Maj 2022
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama