II Niedziela w Adwencie

Przygotujcie drogę dla Pana. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wprowadzenie do liturgii

Dzisiaj, w drugą niedzielę adwentu przypominamy, jak ludzkość czekała na Zbawiciela. Wsłuchani w nawoływanie proroka znad Jordanu — Jana Chrzciciela prostujmy drogi swego życia, abyśmy mogli stać się uczestnikami zbawienia, które przygotował nam Bóg.

Wprowadzenie do liturgii słowa

„Oto Pan Bóg przychodzi, przygotujcie Mu drogę" — głosi prorok Izajasz. Dzień przyjścia Pana jest niespodziewany, dlatego mamy tak żyć, by Chrystus zastał nas bez plamy — upomina św. Piotr. Dlatego także ewangeliczne wołanie Jana Chrzciciela nakazuje prostować drogi życia dla Pana przez nawrócenie i czynienie pokoju.

Modlitwa powszechna

Oczekując ufnie na przyjście Chrystusa i przygotowując dla Niego drogę, módlmy się i prośmy, aby Pan przyszedł do wszystkich i wszystkich obdarzył zbawieniem.

 1. Prośmy, by Kościół głosząc Ewangelię i sprawując sakramenty przygotował drogę dla Pana do wszystkich ludzkich serc.
  R. Przyjdź do nas, Panie, i racz nas wysłuchać.
 2. Prośmy, by Kościół na Wschodzie, dzięki pomocy innych wspólnot, rozwijał się docierając z Ewangelią do serc ludzkich.
 3. Prośmy, aby spowiednicy i rekolekcjoniści przygotowali drogę dla Pana przez wierną posługę słowa.
 4. Prośmy, aby misjonarze przygotowali drogę dla Pana, stając się głosem wzywającym do wiary w Jezusa Chrystusa.
 5. Prośmy, aby grzeszni przygotowali drogę dla Pana przez swe nawrócenie.
 6. Prośmy, aby rządzący państwami przygotowali drogę dla Pana przez sprawiedliwość i szanowanie praw każdego człowieka.
 7. Prośmy, aby chorzy i cierpiący przygotowali drogę dla Pana przez ofiarowanie swych cierpień.
 8. Prośmy, aby twórcy kultury przygotowali drogę dla Pana przez ukazywanie autentycznych wartości humanistycznych.
 9. Prośmy, alby nasi zmarli (.. .), którzy swym życiem przygotowywali drogę dla Pana, spotkali Go i zostali przez Niego przyjęci do nieba.
 10. Prośmy, aby nasza adwentowa pokuta przygotowała drogę dla Pana, który przybywa, by przynieść i nam zbawienie.

Niech nasza modlitwa zostanie wysłuchana przez Ciebie, Boże, który wiernie czekasz, byśmy przygotowując drogę dla Twego Syna przez życie zgodne z wiarą, byli gotowi na spotkanie z Nim, gdy przybędzie. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

Przed prefacją


Dziękujmy Bogu za całe dzieło zbawienia, dziękujmy szczególnie, że w tej chwili mamy możność, by zbawienie stało się naszym udziałem. Dziękujmy Panu, że nas nie opuszcza, ale czeka, byśmy dla Niego przygotowali drogę.

Przed rozesłaniem

„Przygotujcie drogę dla Pana" przez życie zgodne z wiarą, przez radosne oczekiwanie na spełnienie Bożych obietnic, przez pełne nadziei zaufanie, że Pan na pewno przyjdzie. On sam obdarza nas swym błogosławieństwem.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
« » Luty 2024
N P W Ś C P S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Pobieranie... Pobieranie...