Chrzest w pytaniach i odpowiedziach

W jaki sposób dokonuje się inicjacja chrześcijańska?

Inicjacja chrześcijańska realizuje się poprzez trzy sakramenty: chrzest, który jest początkiem nowego życia; bierzmowanie, które je wzmacnia; Eucharystię, która chrześcijanina karmi Ciałem i Krwią Pańską, by go ostatecznie przemienić w Chrystusa.

Dlaczego chrzest jest ważny?

Ponieważ chrzest to narodziny do nowego życia w Chrystusie. Stosownie do woli Pana, chrzest jest konieczny do zbawienia, tak samo jak Kościół, do którego chrzest wprowadza.

Jaki jest główny obrzęd w ramach sakramentu chrztu?

Główny obrzęd sakramentu chrztu to trzykrotne zanurzenie kandydata w wodzie bądź trzykrotne polanie mu głowy wodą, i równoczesne wypowiedzenie słów: „(Imię)... Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”".

Jakie owoce przynosi chrzest?

Owocem chrztu lub łaską chrztu jest bardzo bogata rzeczywistość, na którą składa się: odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów indywidualnych, czemu towarzyszy udzielenie daru nowego życia, dzięki któremu człowiek staje się adoptowanym dzieckiem Ojca, cząstką Chrystusa, świątynią Ducha Świętego. W ten sposób ochrzczony zostaje włączony do Kościoła, Ciała Chrystusa, i dopuszczony do uczestnictwa w kapłaństwie Chrystusa.

Czy chrzest pozostawia jakiś niezatarty znak?

Chrzest pozostawia w duszy niezatarty duchowy znak (tak zwany charakter), który uzdalnia ochrzczonego do sprawowania kultu chrześcijańskiego. Z powodu tego niezniszczalnego charakteru sakramentalnego chrzest nie może być powtórzony.

Czy bez chrztu również można być zbawionym?

Wszyscy, którzy oddają życie za wiarę, katechumeni oraz ci wszyscy, którzy pod natchnieniem laski, nie znając Kościoła, szczerze szukają Boga i starają się wypełniać Jego wole, mogą być zbawieni, nawet jeśli nie przyjęli chrztu.

Czy chrztu można udzielać również dzieciom?

Od najdawniejszych czasów chrztu udziela się dzieciom, ponieważ jest on łaską i darem Boga, który nie zakłada żadnych ludzkich zasług; dzieci są chrzczone w wierze Kościoła. Pełny udział w życiu chrześcijańskim, który ma miejsce później, prowadzi do prawdziwej wolności.

Co czeka dzieci, które zmarły bez chrztu?

Liturgia Kościoła zachęca nas do zawierzenia miłosierdziu Bożemu i do modlitwy o zbawienie dla nich.

Kto może udzielać chrztu?

W razie potrzeby, każdy człowiek może udzielić chrztu pod warunkiem, że zamierza uczynić to, co czyni Kościół.

(za Katechizm Kościoła katolickiego w pytaniach i odpowiedziach, wyd. Jedność)
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie...
« » Październik 2018
N P W Ś C P S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Pobieranie...