XIX Niedziela Zwykła

Bądźmy zawsze gotowi na przyjście Pana. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych

Wstęp do liturgii

Każdego dnia powinniśmy być przygotowani na spotkanie z naszym Przyjacielem – Jezusem Chrystusem, który przez ofiarę na drzewie krzyża obmył każdy ludzki grzech swoją Krwią Przenajświętszą i w ten sposób przygotował nam miejsce na Uczcie w Królestwie Niebieskim.

Przedsmakiem Uczty w Niebieskim Jeruzalem jest Ofiara Eucharystyczna, w której uczestniczymy. Nich nasza wspólna modlitwa na tej Mszy Świętej będzie wspólnym dziękczynieniem Panu Bogu za Ofiarę Jezusa, która przyniosła całej ludzkości zbawienie.

Za brak wiary w naszym codziennym życiu przeprośmy teraz Boga.

 

Wstęp do liturgii słowa

Liturgia słowa wzywa nas dzisiaj do czujności i ciągłej gotowości na przyjście Pana. Powtórne przyjście Jezusa może być dla nas zaskoczeniem. Każdy z nas musi być na to spotkanie dobrze przygotowany. Niech słowo samego Boga, które teraz przyjmiemy do naszych serc wyda błogosławione owoce teraz i w wieczności.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który jest Ojcem wszystkich i kocha całą ludzkość skierujmy do Niego nasze prośby:

  1. Boże, polecamy Ci pasterzy Kościoła. niech głoszą wiernie Ewangelię wszystkim ludziom i swoim życiem dają najlepsze świadectwo Twojej miłości. Ciebie prosimy.
  2. Boże, polecamy Ci rządzących. Niech uczciwie i mądrze służą dobru społeczeństwa i troszczą się o ludzi najbardziej bezradnych, biednych i opuszczonych. Ciebie prosimy.
  3. Boże, polecamy Ci ludzi cierpiących, biednych, samotnych i starszych. Niech doświadczą ludzkiej i Twojej pomocy. Ciebie prosimy.
  4. Boże, polecamy Ci zmarłych: rodziców, rodzeństwo, krewnych i przyjaciół. Przyjmij ich do swojego wiecznego Domu. Ciebie prosimy.
  5. Boże, polecamy Ci nas samych. Niech Twoja łaska i Twoje słowo otwiera nas na życie wieczne. Ciebie prosimy.

Boże Ojcze, Ty powołałeś nas do istnienia i dałeś obietnicę życia wiecznego. Tobie niech będzie cześć i chwała. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Przed prefacją

Razem z wszystkimi zastępami nieba wyśpiewajmy teraz Bogu hymn uwielbienia za to, że Jezus Chrystus wciąż jest z nami pod postaciami chleba i wina.

Przed rozesłaniem

W jednej piosence oazowej śpiewamy: „Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane”. Szukajmy więc, tego co najważniejsze, to co jest w górze, nie to co na ziemi – zmienne i ulotne, a na pewno Bóg zatroszczy się wtedy o to co nam jest potrzebne. Niech Jego obecność i błogosławieństwo będzie dla nas drogowskazem w drodze do wiecznej Ojczyzny.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Maj 2022
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama