Jubileusz ks. prof. Stefańskiego

W Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie odbyła się 1 grudnia prezentacja książki „Memoriale Domini” wydanej z okazji 70. rocznicy urodzin cenionego liturgisty ks. prof. Jerzego Stefańskiego. Jubilat był pierwszym polskim liturgistą pełniącym funkcję konsultora watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego. Był również zaangażowany w przygotowanie wszystkich pielgrzymek Jana Pawła II do Ojczyzny.

Na uroczystość przybyli: prymas Polski abp Józef Kowalczyk, arcybiskup senior Henryk Muszyński, bp Bogdan Wojtuś oraz najbliżsi i przyjaciele ks. prof. Jerzego Stefańskiego. Obecni byli także: prezydent Gniezna Jacek Kowalski, starosta Powiatu Gnieźnieńskiego Dariusz Pilak oraz specjaliści z dziedziny liturgiki i innych dyscyplin teologicznych m.in. z poznańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, toruńskiego Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Witając przybyłych rektor gnieźnieńskiego seminarium ks. dr Wojciech Rzeszowski przypomniał zasługi ks. prof. Stefańskiego dla Kościoła i na polu naukowym. Podziękował również za jego pracę, pasję i wiedzę, którą dzielił się z kolejnymi pokoleniami kleryków. Jubilatowi dziękował również prymas Kowalczyk. Jak podkreślił, uroczystość, a także wydana z okazji jubileuszu księga jest wyrazem uznania i szacunku dla zasłużonego liturgisty.

Podczas uroczystości przypomniano także drogę życiową i naukową ks. prof. Stefańskiego oraz jego zasługi dla Kościoła w Polsce i Kościoła gnieźnieńskiego. Odbyła się także oficjalna prezentacja pamiątkowej publikacji, której dokonali jej redaktorzy, wykładowcy gnieźnieńskiego seminarium, a zarazem adiunkci WT UAM w Poznaniu: ks. dr Waldemar Radecki i ks. dr Maciej Olczyk.

„Memoriale Domini” to zbiór artykułów autorstwa 43 liturgistów i pastoralistów, a także przedstawicieli innych dyscyplin naukowych. Księga liczy blisko 700 stron i jest kolejną wpisującą się w tradycję wydawania okolicznościowej publikacji z okazji 70. rocznicy urodzin księży profesorów gnieźnieńskiego PWSD.

Ks. prof. Jerzy Stefański urodził się 21 czerwca 1940 roku w Inowrocławiu. Święcenia kapłańskie otrzymał w Gnieźnie w czerwcu 1965 roku z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego. Trzy lata później ukończył studia specjalistyczne z zakresu liturgiki na KUL. Studiował również na Papieskim Instytucie Liturgicznym św. Anzelma w Rzymie, gdzie uzyskał stopień doktora.

Po powrocie do Polski wykładał w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie oraz w Akademii Teologii Katolickiej we Warszawie. Podejmował także kilkukrotnie wykłady na Wydziale teologicznym Uniwersytetu im. Gutenberga w Moguncji. Był również wielokrotnie zapraszany jako prelegent na różne sympozja organizowane przez polskie uczelnie i wydziały teologiczne.

Jako pierwszy polski liturgista pełnił w latach 1984-1994 funkcje konsultora watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego. Niezwykle odpowiedzialne zadania łączyły go z Watykanem również poprzez fakt zaangażowania w przygotowanie i przebieg wszystkich pielgrzymek Jana Pawła II do ojczyzny. Szczególne zadanie wiązało się z przygotowaniem tekstów liturgicznych na celebracje papieskie.

Ks. prof. Jerzy Stefański opublikował 10 książek oraz ponad 240 artykułów, recenzji, w tym także w języku włoskim i niemieckim. W dowód uznania dla wielowymiarowej pracy na polu naukowym, a także dla podkreślenia oddanej służby Kościołowi został wyróżniony godnością Kapelana Jego Świętobliwości oraz godnością Prałata Honorowego Jego Świętobliwości. W roku 2010 abp Józef Kowalczyk, prymas Polski, włączył go grona Prześwietnej Kapituły Prymasowskiej przy Archikatedrze Gnieźnieńskiej, nadając mu godność Kanonika Gremialnego.

«« | « | 1 | » | »»
« » Sierpień 2022
N P W Ś C P S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama