Propozycje śpiewów - Narodzenie Pańskie

Pasterka, Msza o świcie, Msza w dzień. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Msza święta w nocy


Rozpoczęcie:
Wśród nocnej ciszy
Treść antyfon na wejście "Pan rzekł do mnie: Ty jesteś moim Synem, Ja Ciebie dziś zrodziłem" oraz "Radujmy się wszyscy w Panu, dzisiaj narodził się nam Zbawiciel. Dzisiaj prawdziwy pokój zstąpił z nieba na ziemię" wyraźmy kolędą "Wśród nocnej ciszy".

Przygotowanie Darów:
Gdy się Chrystus rodzi
Odnosząc się do Ewangelii o narodzeniu się Zbawiciela, zaśpiewajmy "Gdy się Chrystus rodzi".

Komunia święta:
Niepojęte dary dla nas daje
W antyfonie na Komunię świętą słyszymy: "Słowo stało się ciałem i oglądaliśmy Jego chwałę". Dlatego w czasie przyjmowania Ciała Zbawiciela śpiewajmy kolędę "Niepoęjte dary dla nas daje".

Uwielbienie po Komunii świętej:
Ciebie, Boże wielbimy
W tę świętą noc wyśpiewujmy chwałę Boga wśród wszystkich narodów hymnem "Ciebie, Boże wielbimy".

Zakończenie:
Bóg się rodzi, moc truchleje
Radosnym śpiewem głośmy Światu Dobrą Nowinę.

 

Msza święta o świcie


Rozpoczęcie:
Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje
Odwołując się do antyfony na wejście "Światło zabłysło dzisiaj nad nami, bo Chrystus nam się narodził. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Książę Pokoju, Ojciec Wieczności, a Jego królestwu nie będzie końca" liturgię Mszy świętej rozpocznijmy od śpiewu "Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje".

Przygotowanie Darów:
Anioł pasterzom mówił
W Ewangelii według świętego Łukasza słyszeliśmy o znalezieniu przez pasterzy Maryi, Józefa i Dzieciątka Jezus w grocie betlejemskiej. W czasie procesji z Darami rozważajmy historię Bożego Narodzenia kolędą "Anioł pasterzom mówił".

Komunia święta:
Do szopy, hej pasterze
W antyfonie na Komunię świętą słyszymy: "Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem. Oto Król twój przychodzi do ciebie, Święty i Zbawiciel świata", dlatego zaśpiewajmy w czasie Komunii świętej kolędę "Do szopy, hej pasterze".

Uwielbienie po Komunii świętej:
Niechaj będzie uwielbiony
Pan Bóg Wszechmogący wciąż przychodzi do nas jak Wschodzące Słońce, dlatego uwielbiajmy go pieśnią i dziękujmy mu za Wielki Dar jakim jest powtórne  narodzenia Jego Syna w naszych sercach.

Zakończenie:
Pasterze mili, coście widzieli?
Na zakończenie Eucharystii zaśpiewajmy kolędę, która odnosi się do Ewangelii z dzisiejszej liturgii Słowa Bożego.


 

Msza święta w dzień


Rozpoczęcie:
Dzisiaj w Betlejem
"Dziecię nam się narodziło i Syn został nam dany; na Jego ramionach spoczęła władza, i nazwano Go Zwiastunem Bożych zamiarów"- w nawiązaniu do antyfony na wejście podczas procesji wejścia śpiewajmy "Dzisiaj w Betlejem".

Przygotowanie Darów:
Mizerna, cicha stajenka
Czytany w czasie Mszy świętej w dzień Prolog Ewangelii świętego Jana przekazuje nam prawdę, że "Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami". Śpiewajmy zatem kolędę "Mizerna, cicha stajenka" wraz z jej piątą zwrotką.

Komunia święta:
W żłobie leży, któż pobieży?
Rozważajmy antyfonę na Komunię świętą: "Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie przychodzące od naszego Boga" kolędą.

Uwielbienie po Komunii świętej:
Upadnij na kolana
W śpiewie przed Ewangelią śpiewaliśmy: "Zajaśniał nam dzień święty, pójdźcie narody, oddajcie pokłon Panu, bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię". Uwielbiajmy Boga Ojca tekstem pieśni "Upadnij na kolana".

Zakończenie:
A wczora z wieczora
Ofiarę Mszy świętej zakończmy przypominając sobie tajemnicę wczorajszej nocy śpiewem kolędy "A wczora z wieczora".

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Kwiecień 2021
N P W Ś C P S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
Pobieranie... Pobieranie...