Litania do Maryi Matki Ubogich

Przygotowana przez Papieską Radę ds. Wspierania Nowej Ewangelizacji z okazji V Światowego Dnia Ubogich.

Kyrie, elejson.     Kyrie, elejson.
Chryste, elejson. Chryste, elejson.
Kyrie, elejson.     Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas.                       Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.                 Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,                      zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,    zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże,                      zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże,          zmiłuj się nad nami.

Córko ludu Bożego,                       w drodze nas prowadź.
Dziewico z Nazaretu,                      drogę naszą oświecaj.
Wybrana między niewiastami,        Syna swego nam daj.
Dziewico prostego serca,               w drodze nas prowadź.
Oblubienico Józefa, cieśli,              drogę naszą oświecaj.
Królowo rodzin,                              Syna swego nam daj.
Niewiasto naszego ludu,                 w drodze nas prowadź.
Nadziejo uciemiężonych,                drogę naszą oświecaj.
Ufności ubogich,                            Syna swego nam daj.
Dziewico, Matko Chrystusa,            w drodze nas prowadź.
Dziewico, Matko Kościoła,              drogę naszą oświecaj.
Dziewico, Matko ludzi,                    Syna swego nam daj.
Matko, która nas znasz,                 w drodze nas prowadź.
Matko, która nas słuchasz,            drogę naszą oświecaj.
Matko, która nas rozumiesz,          Syna swego nam daj.
Dziewico, Córko człowiecza,           w drodze nas prowadź.
Córko pielgrzymującego ludu,        drogę naszą oświecaj.
W historii zawsze obecna,              Syna swego nam daj.
Matko znająca cierpienie,               w drodze nas prowadź.
Matko u stóp Krzyża,                      drogę naszą oświecaj.
Matko cierpiących,                         Syna swego nam daj.
Pani radości,                                  w drodze nas prowadź.
Dziewico jaśniejąca,                       drogę naszą oświecaj.
Królowo pokoju,                             Syna swego nam daj.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

P. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

P. Módlmy się. Dobry Ojcze, spraw, abyśmy wraz z Maryją uwielbiali Twoją nieskończoną dobroć i zawsze cieszyli się Jej opieką, ponieważ w Niej dałeś nam Królową miłosierną wobec grzeszników i miłosierną wobec ubogich. Przez Chrystusa Pana naszego.
W. Amen.

«« | « | 1 | » | »»
« » Grudzień 2021
N P W Ś C P S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama