Kalendarz ekumeniczno-miedzyreligijny

« » Październik 2015
N P W Ś C P S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Niedziela 18 października 2015

Katolicy rzymscy:

XXIX Niedziela Zwykła
LG: I tydzień psałterza
Rozważania:
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA - ROK B »
Komentarze biblijne do czytań liturgicznych.
Spory i podziały »
Zatrzymaj się na chwilę. Komentarz wideo do liturgii XXIX Niedzieli Zwykłej.
Jezus Sługa »
Syn Człowieczy wzorem służebnej władzy. 29 Niedziela zwykła, rok B (Iz 53,10n; Hbr 4,14–16; Mk 10,35–45)
Nie zaszczyty, a służba »
Garść uwag do czytań na XXIX niedzielę zwykłą roku B z cyklu „Biblijne konteksty”.
Służyć w miłości »
Pięć propozycji niedzielnej homilii. Również do osobistej refleksji nad czytaniami niedzieli.
Propozycje śpiewów - XXIX Niedziela Zwykła »
Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.
XXIX Niedziela Zwykła »
Być misjonarzem Jezusa. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Grekokatolicy:

Św. męczennicy CHARYTYNY

Prawosławni:

NIEDZIELA XX PO PIĘĆDZIESIĄTNICY.
święci dnia: Aleksy, metropolita Moskwy; męcz. Dionizy, biskup aleksandryjski; Filip, metropolita Moskwy; męcz. Hermogen, patriarcha moskiewski; mniszka Krystyna, księżna litewska; Makary, metropolita Moskwy; Piotr, metropolita moskiewski

Luteranie:

Niedziela 20. po Trójcy Świętej
Dzień ewangelisty Łukasza

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-

Objaśnienia skrótów użytych w kalendarzu:
- błogosławionego (-ej); bp - biskupa; ces - cesarza (-owej); d - diakona; dK - doktora Kościoła; dz - dziewicy; pr - prezbitera; kr - króla (-owej; -ewny; -ewicza); m - męczennika (-cy);
mis - misjonarza (-rki); mn - mnicha (-szki); o - opata; p - papieża; pust - pustelnika (-cy);
w - wdowy; z - zakonnika (-cy); zał - założyciela (-ki) zgromadzenia zakonnego.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
« » Wrzesień 2021
N P W Ś C P S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Pobieranie... Pobieranie...