Kalendarz ekumeniczno-miedzyreligijny

« » Styczeń 2023
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Czwartek 12 stycznia 2023

Katolicy rzymscy:

1. tydzień zwykły
Wspomnienia: Św. Arkadiusza (m)
Rozważania:

Grekokatolicy:

Po-święto Bożego Narodzenia. - Św. męczennicy ANISJI i św. ZOTYKA, kapłana i Opiekuna sierot

Prawosławni:

Święci dnia:
Anisja, dziewica (285-305)
Zotyk, kapłan (IV)
Filaret z Nikomedii (311)
Teodora z Cezarei (VIII)
Teodora z Konstantynopola (940)
Tymon (I)
Makary, metropolita Moskwy (1563)

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-

Objaśnienia skrótów użytych w kalendarzu:
- błogosławionego (-ej); bp - biskupa; ces - cesarza (-owej); d - diakona; dK - doktora Kościoła; dz - dziewicy; pr - prezbitera; kr - króla (-owej; -ewny; -ewicza); m - męczennika (-cy);
mis - misjonarza (-rki); mn - mnicha (-szki); o - opata; p - papieża; pust - pustelnika (-cy);
w - wdowy; z - zakonnika (-cy); zał - założyciela (-ki) zgromadzenia zakonnego.

« » Luty 2023
N P W Ś C P S
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
Pobieranie... Pobieranie...